Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

Česta pitanja

Na ovlaštenim prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta d.o.o. u radnom vremenu ENC pretplatni računi mogu se nadoplatiti gotovinom u kunama, debitnim ili kreditnim karticama, a koje su na ovlaštenom prodajnom mjestu prihvatljivo sredstvo plaćanja.
Nadoplatu ENC pretplatnih računa moguće je izvršiti na označenim izlaznim stazama naplatnih mjesta od 0:00 do 24:00 sata i to gotovinom u kunama ili u eurima te bankovnim karticama, a koje su na naplatnim mjestima prihvatljivo sredstvo plaćanja.

Osim navedenog, ENC pretplatni račun se može nadoplatiti bankovnom uplatom, SMS bonovima, te putem WEB portala naplate bankovnim karticama, internet bankarstvom i Aircash aplikacijom. 
Nadoplata ENC pretplatnog računa putem internet bankarstva vrši se na sljedeći način, uplatom na:

 

 • žiroračun HAC-a broj 2340009-1502010330,
 • IBAN: HR1523400091502010330 gdje se u pozivu na broj upisuje prvih 12 znamenki s ENC uređaja
 • kreiranjem ponude putem web portala naplate https://prodaja.hac.hr na kojoj je vidljiv poziv na broj
 • korisnici koji žele nadoplatu u devizama (euro) molimo da se obrate ovlaštenom prodajnom mjestu Hrvatskih autocesta d.o.o. ili putem mail-a info-naplata@hac.hr 
   

?

Gdje se može kupiti ENC uređaj i ENC paketi?

ENC uređaji mogu se kupiti na prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta u uredovnom radnom vremenu. 

ENC paketi mogu se kupiti na prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta u uredovnom radnom vremenu i na naplatnim postajama od 0 do 24 sata. 

?

Koja je cijena ENC uređaja ili ENC paketa?

Cijena ENC uređaja iznosi 122 kune s uključenim PDV.
ENC paketi su pretplatni proizvodi koji uključuju ENC uređaj i određeni iznos cestarine s obračunatim popustom od 21,74% koji su namijenjeni vozilima I. i II. skupine vozila.

Paket 380,61 kn za I. skupinu vozila,        ENC uređaj (120,00 kn) + vrijednost cestarine 333,00 kn  
Paket 544,34 kn za I. skupinu vozila,        ENC uređaj (110,00 kn) + vrijednost cestarine 555,00 kn 
Paket 882,60 kn za I. skupinu vozila,        ENC uređaj (100,00 kn) + vrijednost cestarine 1000,00 kn  
Paket 882,60 kn za II. skupinu vozila,       ENC uređaj (100,00 kn) + vrijednost cestarine 1000,00 kn  
 

?

Koji su načini nadoplate ENC pretplatnog računa?

U vrijeme radnog vremena na prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta ENC uređaj možete nadoplatiti kunskom gotovinom ili bankovnim karticama dok na naplatnim stazama nadoplata se može izvršiti kunskom gotovinom, eurima ili bankovnom karticom od 00:00 do 24:00 sata.

Osim na navedeni način ENC uređaj možete nadoplatiti bankovnom uplatom, SMS bonovima, putem WEB portala naplate bankovnim karticama i internet bankarstvom. Nadoplata ENC pretplatnog računa te putem internet bankarstva, a vrši se na sljedeći način, uplatom na:

 • žiroračun HAC-a broj 2340009-1502010330,
 • IBAN: HR1523400091502010330 gdje se u pozivu na broj upisuje prvih 12 znamenki s ENC uređaja
 • kreiranjem ponude putem web portala naplate https://prodaja.hac.hr na kojoj je vidljiv poziv na broj
 • korisnici koji žele nadoplatu u devizama (euro) molimo da se obrate na naša prodajna mjesta.


Ukoliko plaćate Aircash aplikacijom:

 • preuzmite Aircash aplikaciju na Google Play-u ili App Store-u te kreirajte profil
 • uplatite novac na Aircash novčanik gotovinom ili karticom
 • u uslugama odaberite ENC uređaj te unesite 12-znamenkasti kod ENC uređaja i e-mail
 • unesite iznos i ENC uređaj je trenutačno nadoplaćen
 • broj ENC uređaja i e-mail adresu je potrebno upisati samo prvi puta te će ostati spremljeni za sve budućne nadoplate. Saznajte više na https://aircash.eu/poslovni-partneri/hac/

?

Može li se jedan ENC uređaj koristiti u više vozila?

ENC uređaj nije vezan uz registracijsku oznaku vozila već za skupinu vozila za koju je uređaj registriran pri kupnji te se ENC uređaj može koristiti za vozila iste skupine, ali ne istovremeno na način da se jedan te isti ENC uređaj koristi za plaćanje cestarine za više vozila.
Izuzetak navedenom su ENC uređaji usluge naknadnog terećenja za vozila III. i IV. skupine vozila  koji su vezani na registracijsku oznaku vozila i mogu se koristiti isključivo za vozilo te registracijske oznake i skupine vozila za koju je i ugovorena navedena usluga.

?

Kako izvršiti nadoplatu SMS bonom?

Nadoplatu SMS bonom možete izvršiti na dva načina:

Putem SMS-a

 • U SMS poruku upišite 14-znamenkasti broj s SMS bona
 • Nakon povlake prepišete prvih 12 znamenki sa vašeg ENC uredaja (taj broj nalazi se s lijeve strane uređaja)
 • Ovako bi trebala izgledati poruka za broj  SMS bona 12345678901234 i broj ENC-a 021098765432 :

Primjer poruke: 12345678901234-021098765432

Pošaljite poruku na broj 611000

 • Pošaljite poruku na +385912080422 ukoliko ste korisnik mobilnog uređaja stranog operatera
 • Ubrzo nakon slanja, stići će vam obavijest o uspješnoj nadoplati vašeg ENC računa
 • Korisnici ENC SMS usluge plaćaju poslanu SMS poruku prema standardnom cjeniku telekom operatera čiju uslugu koriste.

Putem WEB portala naplate

Nakon logiranja na WEB portal naplate izaberete opciju nadoplata, nadoplata bonom i upišete 14- znamenkasti broj s SMS bona te nakon toga izaberete opciju provedi  nadoplata
 
SMS bonove za nadoplatu možete kupiti na svim naplatnim postajama od 00:00 do 24:00 sata, na prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta d.o.o. u uredovno vrijeme te na slijedećim prodajnim mjestima: TISAK, INA, CRODUX DERIVATI, TIFON, PETROL, APIOS, ADRIA OIL, ZAGREBAČKA BANKA, iNOVINE, HRVATSKA POŠTA i HRVATSKA POŠTANSKA BANKA.

?

Može li se ENC uređaj koristiti odmah po uplati?

ENC uređaj može se koristiti za plaćanje cestarine nakon proteka roka od 30 minuta od sklapanja i izvršenja ugovora o kupoprodaji ENC uređaja na autocestama pod upravljanjem HAC-a te nakon proteka roka od 2 sata na autocestama pod upravljanjem drugih upravitelja. Iznimno, nadoplate ENC pretplatnog računa putem bankovnih uplata evidentirane su sljedeći radni dan, dok su iste vikendom i blagdanom evidentirane dva dana nakon uplate (Pojašnjenje: Izvodi banaka knjiže se svako jutro (osim nedjelje i blagdana) za uplate od prethodnog dana).

?

Koja je razlika između ENC-a, sezonskog ENC-a i ENC usluge naknadnog terečenja?

Razlika između navedenih ENC uređaja je u popustu na cestarinu ovisno o modelu pretplate za koji se odlučite.

 • ENC 21,74%  omogućava isti popust tijekom cijele godine.
 • ENC  sezonski 33,48% omogućava ISTI popust  u razdoblju od 01.11. do 31.3., a izvan navedenog razdoblja vrijedi popust od 21,74%. U razdoblju od 01.11. do 31.03. određen je minimalan iznos uplate koji  ovisi o kategoriji vozila te  pravnoj ili fizičkoj osobi.
 • ENC usluga naknadnog terečenja omogućava korisnicima plaćanje cestarine preko kreditnih kartica za sve skupine vozila kroz sustav naknadnog obračuna popusta:
   
 1. Sve skupine vozila putem trajnog naloga ostvaruju popust od 13,04 %
 2. Vozila III i IV skupine usluge naknadnog terečenja vezanih za kreditnu karticu ostvaruju popust na cestarinu od 30,43%. Ukoliko je vozilo emisijskog razreda EURO 4 ostvaruje dodatni popust od 3%, za EURO 5 i EEV popust od 5% a za EURO 6 dodatni popust 12%. Za korisnike ove usluge  ENC uređaji vezani su uz registracijsku oznaku vozila.
 3. ENC trajni nalog može se ugovoriti  kreditnim karticama izdanim u RH te putem INA kartice, kao i DKV, UTA  i LogPay karticama.

?

Kada se naplaćuje Ugovorna kazna?

Ugovorna kazna je kazna koja se naplaćuje korisniku koji nije postupao sukladno Općim uvjetima korištenja autoceste i naplate cestarine. Naplaćuje se u visini dvostrukog iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću skupinu vozila od mjesta izlaza za korišteni pravac autoceste.
Ugovorna kazna u visini dvostrukog iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću skupinu vozila od mjesta izlaza za korišteni pravac autoceste korisniku se naplaćuje ako:

 • na izlaz naplatne postaje dođe bez zapisa na tranzitnom mediju
 • na izlaz naplatne postaje dođe s zapisom na tranzitnom mediju koji je stariji od 24 sata, a nema dokaza o razlogu zadržavanja na autocesti
 • na izlazu naplatne postaje ne koristi podatak s tranzitnog medija kojim je ostvario ulaz na autocestu

?

Gdje i na koji način se može podnijeti prigovor?

Prigovor ili reklamacija (cijena cestarine, ENC ...) može se izjaviti usmeno putem besplatnog telefona 0800 0422 / 0800 - 0111, putem elektroničke pošte  na e-mail: info-naplata@hac.hr i na svakoj naplatnoj postaji.

?

U kojem roku se rješava prigovor?

Prigovor se rješava najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka.

Ukoliko se ne može riješiti u okviru roka od 15 dana korisnik će biti obaviješten o razlozima kašnjenja i naznakom kada će biti odgovoreno.

?

Kako se može dobiti R1 račun?

R1 račune možete dobiti na način da original račune od cestarine (koje ste dobili na naplatnim kućicama) pošaljete s osobnim podacima / podacima tvrtke ili vašeg obrta (obavezno upisati OIB) na adresu: Hrvatske autoceste d.o.o., Sektor za naplatu cestarine, Jadranska avenija 6, 10 250 Zagreb.

?

Koliko je maksimalno dozvoljeno vrijeme zadržavanja na autocesti?

Maksimalno dozvoljeno vrijeme zadržavanja na autocesti je 24 sata.

?

Postoji li rok u kojem se mora potrošiti iznos uplaćen na ENC?

Ne postoji vremensko ograničenje u kojem se mora potrošiti iznos uplaćen na račun ENC uređaja.

?

Koliki je dozvoljeni minus na ENC-u?

Minus na ENC uređaju nije propisan, ali je dozvoljen u visini jedne transakcije. Korisnik je naknadno dužan uplatiti nedozvoljeno prekoračenje u roku od 30 dana od dana prekoračenja, u protivnom se korisniku dostavlja opomena pred tužbu i pokreće postupak naplate potraživanja.

Ukoliko korisnik nema sredstava na svom ENC računu ne može koristiti ENC stazu za naplatu cestarine.

?

Kako mogu provjeriti stanje ENC pretplatnog računa?

Stanje računa ENC uređaja možete provjeriti na više načina:

 • Putem WEB portala naplate
 • Pozivom na INFO telefon 0800 - 0422 / 0800 - 0111
 • Osobno na prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta d.o.o
 • Putem mobilnog uređaja slanjem SMS poruke sadržaja tiskano slovo S, zatim upišete povlaka, nakon povlake prepišite prvih 12 znamenki sa vašeg ENC uređaja. (Primjer kako bi poruka trebala izgledati: S-061098765432). Ispisanu poruku pošaljite na 611 000. Korisnici ENC SMS usluge plaćaju poslanu SMS poruku prema standardnom cjeniku telekom operatera čiju uslugu koriste. Provjera stanja ENC uređaja putem mobilnog uređaja može se izvršiti samo putem mobilnih uređaja operatera koji posluju unutar RH.

?

Gdje se mogu kupiti bonovi za SMS nadoplatu?

SMS bonove za nadoplatu možete kupiti na svim naplatnim postajama od 00:00 do 24:00 sata, na prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta d.o.o. u uredovno vrijeme te na slijedećim prodajnim mjestima: TISAK, INA, CRODUX DERIVATI, TIFON, APIOS, ADRIA OIL, ZAGREBAČKA BANKA, iNOVINE, HRVATSKA POŠTA, HRVATSKA POŠTANSKA BANKA  i PETROL.

HAC SMS bonovi mobu se kupiti u apoenima od 100, 300, 500 i 900 kuna.

Korisnici ENC SMS usluge plaćaju poslanu SMS poruku prema standardnom cjeniku telekom operatera čiju uslugu koriste.

?

Čemu služi WEB portal naplate cestarine?

Putem WEB portala https://prodaja.hac.hr korisnicima ENC pretplate omogućena je nadoplata ENC uređaja kreditnom karticom, nadoplata SMS bonom, nadoplata ponudom (samostalno kreiranje ponuda za nadoplatu bankovnom uplatom ili Internet bankarstvom), uvid u stanje ENC pretplatnog računa, ispis prometa po ENC uređaju odnosno pregled napravljenih transakcija po ENC uređaju.

?

Kako se obračunava popust na ENC?

Popust na ENC obračunava se prilikom svake uplate na ENC pretplatni račun, ovisno o modelu pretplate i popusti su različiti.

?

Zaštita osobnih podataka

Koje podatke o korisnicima prikupljaju Hrvatske autoceste d.o.o. ?

HAC prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika sukladno Uredbi (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te sukladno drugim važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, i to:

 • identifikacijske podatke Ispitanika - korisnika autoceste (ime, prezime, datum rođenja OIB, IBAN, broj osobne iskaznice);
 • kontakt podatke (adresa, telefon, e-mail adresa, fax);
 • broj kreditne kartice, broj bankovnog računa;
 • eventualno, ostale podatke vezane uz svrhu obrade, odnosno izvršenje zakonskih i ugovornih obveza.

Korištenjem autoceste automatski nastaju i prikupljaju se i drugi podaci povezani s korištenjem usluge: podatak o ulaznoj i izlaznoj naplatnoj postaji, datum, vrijeme ulaska i izlaska s autoceste, slikovni i video zapisi na naplatnim postajama i pojedinim dionicama autoceste (čvorovi, tuneli) koji, ovisno o uvjetima snimanja i kutu kamere, mogu obuhvatiti registarsku oznaku vozila te sliku vozača i suvozača u vozilu.

Gore navedeni podaci prikupljaju se:

 1. u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa za usluge elektroničke naplate cestarine, prije samog sklapanja ugovora,
 2. tijekom izvršenja ugovora za usluge elektroničke naplate cestarine,
 3. prilikom svakog korištenja autoceste,
 4. prilikom obraćanja Korisnika HAC-u na prodajnim mjestima odnosno putem službe za korisnike telefonski, na adresu elektronske pošte ili na poštansku adresu,
 5. prilikom posjete službenoj web stranici HAC-a www.hac.hr .

Obradu osobnih podataka Korisnika HAC također može provoditi u svrhu osiguravanja sigurnosti usluge, sprečavanja i otkrivanja zlouporaba i drugih štetnih radnji počinjenih na autocesti na štetu HAC-a, Korisnika i drugih osoba, kao i u svrhu istraživanja i analize tržišta.

Snimaju li se telefonski razgovori s operaterima ?

Telefonski razgovori Korisnika s radnicima HAC-a mogu biti snimani i korišteni u svrhu unapređenja usluge i kvalitete rada radnika HAC-a te rješavanja prigovora i pritužbi Korisnika. Prije početka razgovora Korisnik se obavještava da će razgovor biti sniman.

Kome je HAC dužan dostaviti prikupljene podatke?

Na temelju pisanog zahtjeva nadležnih državnih tijela (npr. suda i policije), utemeljenih na važećim propisima, HAC je dužan dostaviti odnosno omogućiti pristup osobnim podacima Korisnika.

Mogu li zatražiti uvid, promjenu ili brisanje prikupljenih osobnih podataka?

Osobni podaci se prikupljaju, pohranjuju i obrađuju koliko je potrebno za izvršenje svrhe u koju su prikupljeni. Podaci o Korisnicima čuvaju se za vrijeme trajanja ugovornog odnosa te nakon prestanka ugovornog odnosa ukoliko za to postoji zakonska obveza ili legitimni interes HAC-a kao što je naplata potraživanja prema Korisniku, u kojem se slučaju podaci čuvaju 5 godina u skladu s općim zastarnim rokom.

Sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka te Općoj uredbi o zaštiti podataka, HAC će na zahtjev Korisnika, ovisno o pravnom temelju obrade pojedinih osobnih podataka, omogućiti pristup, ograničenje obrade, prijenos, ispravak i brisanje osobnih podataka. Navedena prava Korisnici mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva na e-mail adrese: info-naplata@hac.hr te sluzbenikzazop@hac.hr , putem redovne pošte kao i osobno na Ovlaštenim prodajnim mjestima HAC-a.

Gdje su dostupni akti koji reguliraju obradu i zaštitu osobnih podataka?

Akti Politika obrade i zaštite osobnih podataka Hrvatskih autocesta d.o.o. kao i Opći uvjeti korištenja autoceste i naplate cestarine dostupni su na službenoj web stranici HAC-a www.hac.hr.

?

Kako koristiti brzu ENC stazu?

Brzi ENC nalazi se na pet naplatnih postaja: Zagreb istok, Svilaj, Čarapine, Karamatići i Demerje.
Koristeći brzu ENC stazu korisnik se ne zaustavlja već prolazi max brzinom od 40 km/h. Očitavanje ENC uređaja na brzoj ENC stazi odvija se 50-tak metara prije brklje, a ukoliko korisnik nema ispravan ENC ili je u nedozvoljenom statusu, sustav ga preusmjerava u stazu za odbačena vozila (tzv. reject stazu) gdje mu se naplaćuje cestarina gotovinom ili bankovnom karticom. 
Kako bi ENC uređaj mogao biti ispravno očitan, potrebno ga je montirati na vjetrobransko staklo sukladno uputama.

?

Može li korisnik promijeniti model preplate ENC računa i na koji način?

Korisnik može promijeniti model pretplate. Za promjenu modela pretplate elektroničke naplate cestarine (ENC) potrebno se s uređajem javiti na prodajno mjesto. Podsjećamo, za sezonski model pretplate potrebno izvršiti minimalnu propisanu uplatu na ENC uređaj.

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj