Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

Cjenik

Ulaz: ČCP Svilaj

Cestarina IA Cestarina I Cestarina II Cestarina III Cestarina IV
IA I II III IV
Zagreb istok 59 98 147 220 325
Ivanić Grad 52 86 129 193 286
Križ 49 81 122 183 271
Popovača 45 75 112 168 250
Kutina 40 66 99 149 222
Lipovljani 36 59 89 133 199
Novska 34 56 84 126 188
Okučani 27 44 66 99 148
Nova Gradiška 23 37 55 82 123
Lužani 16 26 39 58 87
Sl. Brod zapad 10 16 24 35 53
Sl. Brod istok 7 11 16 24 36
Đakovo 7 11 17 26 38
Čepin 14 22 34 52 76
Osijek 16 26 41 61 90
Velika Kopanica 3 5 7 11 16
Babina Greda 7 11 16 25 36
Županja 11 17 25 38 56
Spačva 16 25 38 57 83
Lipovac 20 32 49 74 107
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om

Skupine vozila

Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:

 • Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
 • Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
 • a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg 
  b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
  c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
  c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj