Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

Cjenik

Ulaz: Nova Gradiška

Cestarina IA Cestarina I Cestarina II Cestarina III Cestarina IV
IA I II III IV
Zagreb istok 36 61 92 138 202
Ivanić Grad 29 49 74 111 163
Križ 26 44 67 101 148
Popovača 22 38 57 86 127
Kutina 17 29 44 67 99
Lipovljani 13 22 34 51 76
Novska 11 19 29 44 65
Okučani 4 7 11 17 25
Lužani 7 11 16 24 36
Sl. Brod zapad 13 21 31 47 70
Sl. Brod istok 16 26 39 58 87
ČCP Svilaj 23 37 55 82 123
Đakovo 28 46 69 102 152
Čepin 35 57 86 128 190
Osijek 37 61 93 137 204
Velika Kopanica 24 40 59 88 131
Babina Greda 28 46 68 102 151
Županja 32 52 77 115 171
Spačva 37 60 90 134 198
Lipovac 41 67 101 151 222
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om

Skupine vozila

Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:

 • Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
 • Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
 • a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg 
  b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
  c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
  c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj