Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

Cjenik

Ulaz: Sl. Brod zapad

Cestarina IA Cestarina I Cestarina II Cestarina III Cestarina IV
IA I II III IV
Zagreb istok 49 82 123 185 272
Ivanić Grad 42 70 105 158 233
Križ 39 65 98 148 218
Popovača 35 59 88 133 197
Kutina 30 50 75 114 169
Lipovljani 26 43 65 98 146
Novska 24 40 60 91 135
Okučani 17 28 42 64 95
Nova Gradiška 13 21 31 47 70
Lužani 6 10 15 23 34
Sl. Brod istok 3 5 8 11 17
ČCP Svilaj 10 16 24 35 53
Đakovo 15 25 38 55 82
Čepin 22 36 55 81 120
Osijek 24 40 62 90 134
Velika Kopanica 11 19 28 41 61
Babina Greda 15 25 37 55 81
Županja 19 31 46 68 101
Spačva 24 39 59 87 128
Lipovac 28 46 70 104 152
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om

Skupine vozila

Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:

 • Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
 • Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
 • a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg 
  b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
  c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
  c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj