Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

Cjenik

Ulaz: Sl. Brod istok

Cestarina IA Cestarina I Cestarina II Cestarina III Cestarina IV
IA I II III IV
Zagreb istok 52 87 131 196 289
Ivanić Grad 45 75 113 169 250
Križ 42 70 106 159 235
Popovača 38 64 96 144 214
Kutina 33 55 83 125 186
Lipovljani 29 48 73 109 163
Novska 27 45 68 102 152
Okučani 20 33 50 75 112
Nova Gradiška 16 26 39 58 87
Lužani 9 15 23 34 51
Sl. Brod zapad 3 5 8 11 17
ČCP Svilaj 7 11 16 24 36
Đakovo 12 20 30 44 65
Čepin 19 31 47 70 103
Osijek 21 35 54 79 117
Velika Kopanica 8 14 20 30 44
Babina Greda 12 20 29 44 64
Županja 16 26 38 57 84
Spačva 21 34 51 76 111
Lipovac 25 41 62 93 135
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om

Skupine vozila

Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:

 • Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
 • Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
 • a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg 
  b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
  c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
  c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj