Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

Cjenik

Ulaz: Velika Kopanica

Cestarina IA Cestarina I Cestarina II Cestarina III Cestarina IV
IA I II III IV
Zagreb istok 60 101 151 226 333
Ivanić Grad 53 89 133 199 294
Križ 50 84 126 189 279
Popovača 46 78 116 174 258
Kutina 41 69 103 155 230
Lipovljani 37 62 93 139 207
Novska 35 59 88 132 196
Okučani 28 47 70 105 156
Nova Gradiška 24 40 59 88 131
Lužani 17 29 43 64 95
Sl. Brod zapad 11 19 28 41 61
Sl. Brod istok 8 14 20 30 44
ČCP Svilaj 3 5 7 11 16
Đakovo 8 14 21 31 46
Čepin 15 25 38 57 84
Osijek 17 29 45 66 98
Babina Greda 4 6 9 14 20
Županja 8 12 18 27 40
Spačva 13 20 31 46 67
Lipovac 17 27 42 63 91
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om

Skupine vozila

Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:

 • Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
 • Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
 • a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg 
  b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
  c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
  c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj