Naslovnica
Strelica desno
Javna nabava
Strelica desno

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

Traži
13.10.2020. Rok za dostavu ponuda:

22.10.2020. 10:00

Održavanje, popravak, isporuka rezervnih dijelova i provjera ispravnosti zaštitnog cestovnog sustava (ublaživač udara); Grupa IV - Održavanje, popravak, isporuka rezervnih dijelova i provjera ispravnosti zaštitnog cestovnog sustava (ublaživač udara) Grupa IV- VECU STOP

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H102 20
13.10.2020. Rok za dostavu ponuda:

22.10.2020. 10:00

Održavanje, popravak, isporuka rezervnih dijelova i provjera ispravnosti zaštitnog cestovnog sustava (ublaživač udara); Grupa V - Održavanje, popravak, isporuka rezervnih dijelova i provjera ispravnosti zaštitnog cestovnog sustava (ublaživač udara) HEINTZMAN

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H102 20
12.10.2020. Rok za dostavu ponuda:

19.10.2020. 10:00

Usluga izrade piezometara na autocesti A11 Zagreb - Sisak

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J267/20
09.10.2020. Rok za dostavu ponuda:

19.10.2020. 15:00

SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTU CENTRA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM SVETI ROK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J100/20
09.10.2020. Rok za dostavu ponuda:

16.10.2020. 15:00

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU DIESEL AGREGATA ZA POTREBE PRIČUVNOG NAPAJANJA UPRAVNE ZGRADE HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o., ŠIROLINA 4, ZAGREB

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J260/20
08.10.2020. Rok za dostavu ponuda:

22.10.2020. 15:00

STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA IMPLEMENTACIJI SUSTAVA METEOROLOŠKIH STANICA NA DIONICAMA AUTOCESTA U NADLEŽNOSTI HAC d.o.o. (FAZA I)

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: M39/20
07.10.2020. Rok za dostavu ponuda:

13.10.2020. 10:00

Korištenje Tis WEB usluge za obradu podataka sa tahografa

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H151/20
06.10.2020. Rok za dostavu ponuda:

13.10.2020. 10:00

USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SUSTAVA ZA OZVUČENJE

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 67 20
02.10.2020. Rok za dostavu ponuda:

08.10.2020. 10:00

Sita za slivničke rešetke na objektima

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 8 20
25.09.2020. Rok za dostavu ponuda:

07.10.2020. 15:00

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. I HAC d.o.o.: SANACIJA POKOSA USJEKA U TJO PERUŠIĆ - KM 158+600 DO 158+800 LIJEVO I TJO OGULIN - KM 76+300 LIJEVO AUTOCESTE A1 ZAGREB - SPLIT- DUBROVNIK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: H222/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj