Naslovnica
Strelica desno
Javna nabava
Strelica desno

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

Traži
13.08.2020. Rok za dostavu ponuda:

26.08.2020. 09:30

Pilot projekt inspekcije nadvožnjaka Repušnica, autocesta A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, km 101+863

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J 264/20
07.08.2020. Rok za dostavu ponuda:

14.08.2020. 11:00

Usluga punjenja tehničkih plinova

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H215/20
07.08.2020. Rok za dostavu ponuda:

11.08.2020. 10:00

Pražnjenje sabirnih i septičkih jama TJO Kutina

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H239/20
06.08.2020. Rok za dostavu ponuda:

14.08.2020. 11:00

"Usluge obveznog godišnjeg tehničkog pregleda sa uključenom naknadom za uporabu javnih cesta i posebnom naknadom za okoliš Grupa XI: Područje Zadar (TJO Sv. Rok, TJO Maslenica)"

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H155/20
06.08.2020. Rok za dostavu ponuda:

18.08.2020. 10:30

Sanacija sustava odvodnje na dijelu odmorišta Brinje istok, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J59/20
06.08.2020. Rok za dostavu ponuda:

18.08.2020. 09:30

Sanacije oštećenih revizionih okana i linijskih kanalica na prometnoj površini PUO Mosor sjever/jug, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J47/20
06.08.2020. Rok za dostavu ponuda:

19.08.2020. 10:00

Malčeri za košnju trave

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H265/20
04.08.2020. Rok za dostavu ponuda:

13.08.2020. 12:00

DOBAVA I UGRADNJA MOTORA NA PROTUPOŽARNIM VRATIMA PV3 U TUNELU MALA KAPELA

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H266/20
04.08.2020. Rok za dostavu ponuda:

13.08.2020. 11:00

Interventno čišćenje separatora na dionicama

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H264/20
04.08.2020. Rok za dostavu ponuda:

12.08.2020. 10:00

Interventni popravak i isporuka rezervih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H99/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj