Naslovnica
Javna nabava

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

12.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

18.03.2020. 10:00

Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja; Grupa III -Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja na AC A1 Bosiljevo-Split-Dubrovnik, dionica od čvora Bosiljevo II do južnog portala tunela Sveti Rok

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H18/20
12.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

31.03.2020. 09:30

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju instalacija odvodnje u upravnoj zgradi Hrvatskih autocesta uključujući i ispitivanje postojećih instalacija

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J 33/20
11.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

18.03.2020. 15:00

STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANCIJE OŠTEĆENJA NA NOSIVOJ KONSTRUKCIJI MOSTA SAVA IVANJA REKA DESNO, KM 39+160 NA AUTOCESTI A3

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J138/20
11.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

16.03.2020. 10:00

Taxi usluge

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: E 16
11.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

17.03.2020. 15:00

RADOVI NA OTKLANJANJU NEDOSTATAKA NA PODDIONICI MOST DRAVA - ČVOR OSIJEK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J211/20
11.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

18.03.2020. 10:00

Usluga pružanja zaštite osoba i imovine na objektu Hrvatskih autocesta d.o.o. u vremenu od 8:00 do 21:00 sat

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: E 15 20
10.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

17.03.2020. 10:00

Usluga održavanja računala i monitora

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: D1 20
10.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

19.03.2020. 09:30

Izrada projekta sanacije nathodnika PUO Zir na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J 217/20
10.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

17.03.2020. 09:30

Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije nadvožnjaka Popovača iznad autoceste, u km 88+880, autocesta A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, dionica Popovača - Kutina

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J 224/20
09.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

17.03.2020. 15:00

SANACIJE ISPUSTA VODA IZ REVIZIJSKOG OKNA U KM 121+200 L NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J80/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj