Naslovnica
Javna nabava

Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

14.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

20.05.2020. 11:00

Isporuka dijelova i opreme za potrebe elektroodržavanja

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed23/20
13.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

18.05.2020. 11:00

Osobna zaštitna oprema

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: B10/20
13.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

19.05.2020. 11:00

Usluga servisa AVD uređaja

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed5/20
13.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

19.05.2020. 11:00

Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa LED panelom

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: h171/20
13.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

19.05.2020. 11:00

Ispitivanje dizala u objektima „HAC“-a

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Bjed3/20
13.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

19.05.2020. 11:00

Isporuka dijelova i opreme za potrebe elektrooržavanja

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed23/20
13.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

21.05.2020. 10:00

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. I HAC d.o.o.: Dobava i ugradnja protupožarnih vrata SOS niše 18D u tunelu Mala Kapela

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H222/20
08.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

19.05.2020. 15:00

IZRADA PROJEKTA SANACIJE OŠTEĆENIH REVIZIONIH OKANA I SLIVNIKA ODVODNJE NA PROMETNOJ POVRŠINI ODMORIŠTA SESVETE - ZAPAD NA AUTOCESTI A4 GORIČAN - ZAGREB I ODMORIŠTA JEŽEVO - JUG NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: Jjed31/20
06.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

08.05.2020. 10:00

Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H257/20
29.04.2020. Rok za dostavu ponuda:

04.05.2020. 10:00

Osobna zaštitna oprema

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: B10/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj