Naslovnica
Strelica desno
Javna nabava
Strelica desno

Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

Traži
19.07.2021. Rok za dostavu ponuda:

26.07.2021. 11:00

Isporuka prometne opreme i dijelova/LED driver-i

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed34/21
19.07.2021. Rok za dostavu ponuda:

26.07.2021. 11:00

Materijal za sanaciju izvanrednih zagađenja

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed27/21
19.07.2021. Rok za dostavu ponuda:

29.07.2021. 10:00

Održavanje građevina na dionicama autocesta: Popravak konstrukcije i obloga zidova niša 18D i UBN3 u tunelu Mala Kapela

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H103/21
16.07.2021. Rok za dostavu ponuda:

23.07.2021. 11:00

Usluga popravka hidrantskih ormara i spremnika

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H221/21
16.07.2021. Rok za dostavu ponuda:

21.07.2021. 12:00

Pražnjenje sabirnih i septičkih jama TJO Šibenik

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed21/21
16.07.2021. Rok za dostavu ponuda:

22.07.2021. 11:00

Isporuka električarskog alata i mjernih uređaja za potrebe Operative elektroodržavanja (TJO Perušić)

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H65/21
16.07.2021. Rok za dostavu ponuda:

22.07.2021. 11:00

Isporuka rezervnih dijelova za strojarsku opremu i instalacije

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H219/21
16.07.2021. Rok za dostavu ponuda:

21.07.2021. 11:00

Isporuka električarskog alata i mjernih uređaja za potrebe Operative elektroodržavanja

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H65/21
16.07.2021. Rok za dostavu ponuda:

21.07.2021. 10:00

Defektaža i popravak press kontejnera

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H207/21
16.07.2021. Rok za dostavu ponuda:

20.07.2021. 10:00

Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka vatrogasnih nadogradnji MG Rijeka

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H186/21

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj