Naslovnica
Javna nabava

Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

27.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

15.04.2020. 15:00

USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD ISPORUKOM I MONTAŽOM NOVOG SILOSA ZA SOL NA LOKACIJI CESTARINSKOG PROLAZA BREZNIČKI HUM, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA KOMIN - BREZNIČKI HUM

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: Jjed21/20
26.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

30.03.2020. 10:00

Konzultantska usluga izrade test legitimnog interesa (Projekt ENC IN)

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Fjed3/20
26.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

27.03.2020. 11:00

Produljenje licenci Red Hat Enterprise Linux Server, Standard

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Ijed26/20
18.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

02.04.2020. 10:00

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. I HAC d.o.o.: Dobava i ugradnja ulaznih vrata stubišta nathodnika PUO Zir -Ponovljeno

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H222/20
18.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

26.03.2020. 11:00

Rezervni dijelovi za kosilice Zanon

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed70/20
18.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

26.03.2020. 10:00

Nabava i isporuka potrošnog materijala za održavanje zgrada, objekata i opreme

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H22/20
16.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

18.03.2020. 12:00

Popravak AFT uređaja za gašenje požara

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H89/20
16.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

20.03.2020. 10:00

Naljepnice i cjenici

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: I33/20
16.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

18.03.2020. 12:00

Nabava i isporuka potrošnog materijala za održavanje zgrada, objekata i opreme

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H22/20
13.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

17.03.2020. 10:00

Nabava i isporuka vatrogasnih odijela

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed95/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj