Naslovnica
Javna nabava

Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

13.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

20.03.2020. 15:00

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA DOPUNI PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME NA A4 U ZONI ČEONE NAPLATNE POSTAJE SVETA HELENA

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: Mjed 2/20
11.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

16.03.2020. 12:00

SAMOSTOJEĆA PERILICA POSUĐA

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: L5 20
11.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

17.03.2020. 10:00

Isporuka prometne opreme i dijelova

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed27/20
05.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

09.03.2020. 10:00

Kemijsko fizikalna ispitivanja soli za posipavanje autocesta

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed11/20
04.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

10.03.2020. 11:00

Isporuka dijelova i opreme za potrebe elektroodržavanja

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed23/20
04.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

06.03.2020. 12:00

Nabava i isporuka rezervnih dijelova za vozila Nissan x Trail

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H196/20
03.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

11.03.2020. 10:00

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. I HAC d.o.o.: Dobava i ugradnja ulaznih vrata stubišta nathodnika PUO Zir

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H222/20
03.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

09.03.2020. 15:00

STALNI ARHEOLOŠKI NADZOR NAD ZEMLJANIM RADOVIMA NA IZGRADNJI AUTOCESTE A5, DIONICA BELI MANASTIR – OSIJEK, PODDIONICA BELI MANASTIR – MOST HALASICA

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: Jjed 10/20
03.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

05.03.2020. 12:00

Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa LED panelom

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H171/20
28.02.2020. Rok za dostavu ponuda:

03.03.2020. 12:00

Nabava i isporuka potrošnog materijala za održavanje zgrada, objekata i opreme

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H22/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj