Naslovnica
Javna nabava

Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

31.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

03.04.2020. 10:00

Isporuka i ugradnja papuča i klizača na dizalima

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: E13/20
31.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

07.04.2020. 10:00

Izrada i dobava plašta po uzorku

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H99/20
30.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

03.04.2020. 11:00

Ispitivanje ispravnosti instalacija Plinodetekcije u plinskim kotlovnicama objekta Uprave, COKP Kutina, Đakovo, Čepin, Vrgorac i ČCP Zagreb Istok, te detekcija CO i Sprinklera u garažama (-1;-2) u objektu Uprave, Širolina 4, Zagreb, u 2020. godini

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Bjed 1/20
30.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

02.04.2020. 11:00

Popravak upravljačke elektronike u vodospremi Sopač

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 129 20
30.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

01.04.2020. 10:00

Održavanje građevina na dionicama autoceste ARZ d.d. i HAC d.o.o.

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H222/20
30.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

02.04.2020. 11:00

Izrada i ugradnja plašta po uzorku

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 99 20
30.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

02.04.2020. 11:00

Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravaka vozila Opel, Nissan, Renault i Toyota

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed 196/20
30.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

02.04.2020. 11:00

Termalni pisači

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Djed 13 20
30.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

02.04.2020. 11:00

Rezervni dijelovi za kosilice BCS

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed77/20
27.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

15.04.2020. 15:00

USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD ISPORUKOM I MONTAŽOM NOVOG SILOSA ZA SOL NA LOKACIJI CESTARINSKOG PROLAZA BREZNIČKI HUM, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA KOMIN - BREZNIČKI HUM

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: Jjed21/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj