Naslovnica
Strelica desno
Javna nabava
Strelica desno

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Traži
26.02.2020. Završetak savjetovanja:

03.03.2020.

Usluga održavanja i popravaka tunelskih ventilatora

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: H 104/20
25.02.2020. Završetak savjetovanja:

02.03.2020.

IZVOĐENJE RADOVA NA DOPUNI PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME NA A4 U ZONI ČEONE NAPLATNE POSTAJE SVETA HELENA

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: M25/20
21.02.2020. Završetak savjetovanja:

26.02.2020.

IZVOĐENJE RADOVA NA UVOĐENJU TREĆE VOZNE TRAKE NA ZAGREBAČKOJ OBILAZNICI, DIONICA: JAKUŠEVAC - IVANJA REKA

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: M28/20
21.02.2020. Završetak savjetovanja:

26.02.2020.

IZVOĐENJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA AUTOCESTAMA SUKLADNO RJEŠENJIMA IZ PROMETNOG ELABORATA UNAPREĐENJA I POVEĆANJA SIGURNOSTI PROMETA- FAZA 2

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: M4/20
21.02.2020. Završetak savjetovanja:

26.02.2020.

NADOGRADNJA KOLINKA OPREMOM (IZVOĐENJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE OD TRAJNIH MATERIJALA NA AUTOCESTAMA) - FAZA 2

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: M5/20
19.02.2020. Završetak savjetovanja:

25.02.2020.

SANACIJA ASFALTNOG KOLNIKA ZAUSTAVNE TRAKE, DIONICA ČVOR JAKUŠEVEC – MOST SAVA IVANJA REKA, OD KM 28+380 DO KM 39+115 (LIJEVO), OD KM 28+834 DO KM 39+160 (DESNO) NA AUTOCESTI A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J108/20
18.02.2020. Završetak savjetovanja:

24.02.2020.

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA, PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU OBILAZNICE GRADA ZAGREBA (JANKOMIR - IVANJA REKA) DOGRADNJOM TREĆEG VOZNOG TRAKA TE IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA DIONICU JANKOMIR - LUČKO

Vrsta postupka: Javno nadmetanje
Kontrolni broj: J4/20
13.02.2020. Završetak savjetovanja:

19.02.2020.

REKONSTRUKCIJA HIDRANTSKE MREŽE U COKP OKUČANI NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J123/20
12.02.2020. Završetak savjetovanja:

19.02.2020.

ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA I POPRAVKA TERETNIH VOZILA MARKE IVECO

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: H-OS 141/20
12.02.2020. Završetak savjetovanja:

19.02.2020.

ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA I POPRAVKA TERETNIH VOZILA MARKE MERCEDES

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: H-OS 139/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj