Naslovnica

Javna nabava

Javna nabava

Datum objave:

Vrsta postupka:

21.02.2020. Rok za dostavu ponuda:

06.03.2020. 09:00

NADOGRADNJA IZLAZNIH STAZA ZA RAD NAPLATNE POSTAJE U ENC I BANK CARD ONLY MODU

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Kontrolni broj: I 21/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj