Naslovnica
Strelica desno

Oglasi

JAVNO NADMETANJE za odmorište Ježevo-jug, na A3

03.03.2021. 09:51

Predmet nadmetanja je povjeravanje prava korištenja cestovnog zemljišta za gradnju pratećeg uslužnog objekta i obavljanje  pratećih djelatnosti na lokaciji odmorišta Ježevo - jug, autoceste A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, dionica Rugvica - Ivanić Grad.

Javno otvaranje ponuda održat će se 17. ožujka 2021. godine u 14,00 sati u prostorijama HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o., Zagreb, Širolina 4, što je ujedno i krajnji rok za dostavu ponuda.