Naslovnica
Strelica desno
Javna nabava
Strelica desno

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Traži
24.02.2021. Završetak savjetovanja:

02.03.2021.

IZGRADNJA DIONICE LEKENIK-ČVOR SISAK NA AUTOCESTI A11 ZAGREB-SISAK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J58/21
23.02.2021. Završetak savjetovanja:

01.03.2021.

SANACIJE NADVOŽNJAKA U ČVORU PERUŠIĆ U KM 170+096 I ČVORU GOSPIĆ U KM 181+362, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J 107/21
22.02.2021. Završetak savjetovanja:

01.03.2021.

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA, PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ, STUDIJE OPRAVDANOSTI I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU AUTOCESTE A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, SEKTOR METKOVIĆ - DUBROVNIK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J4/21
19.02.2021. Završetak savjetovanja:

25.02.2021.

SANACIJA SILOSA ZA SOL NA LOKACIJAMA COKP BENKOVAC U KM 279+740 I COKP ŠIBENIK U KM 319+750 NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, TE CP KRIŽ U KM 74+770 NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J 98/21
16.02.2021. Završetak savjetovanja:

22.02.2021.

Grupa I. - Radovi na rekonstrukciji sustava video nadzora i sustava video detekcije na autocestama A1 Zagreb-Split-Dubrovnik (dionica Bosiljevo 2- Karamatići), A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, A4 Goričan-Zagreb, A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj, A10 Granica Republike Bosne i Hercegovine-čvorište Ploče i A11 Zagreb-Sisak

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: M 26/21
05.02.2021. Završetak savjetovanja:

10.02.2021.

ISPORUKA I MONTAŽA NOVOG SILOSA ZA SOL NA LOKACIJI CESTARINSKOG PROLAZA BREZNIČKI HUM, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA KOMIN - BREZNIČKI HUM

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J74/21
04.02.2021. Završetak savjetovanja:

09.02.2021.

SANACIJA ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE OD KM 140+920 DO KM 141+450 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC – PERUŠIĆ

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J 99/21
02.02.2021. Završetak savjetovanja:

08.02.2021.

SANACIJA ZIDA ZA ZAŠTITU OD BUKE U ZONI NADVOŽNJAKA BARLETE OD KM 186+930 DO KM 187+300 DESNO, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA GOSPIĆ – GORNJA PLOČA

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J 100/21
02.02.2021. Završetak savjetovanja:

08.02.2021.

AUTOCESTA A11 ZAGREB - SISAK, DIONICA LEKENIK - SISAK, ZAŠTITNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA AUTOCESTE OD KM 20+200 DO ČVORA "SISAK" U KM 29+600

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J60/21

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj