Naslovnica

Novosti

Izdavanje e-računa

04.07.2019. 15:55

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa (u daljnjem tekstu Zakon) u javnoj nabavi, Hrvatske autoceste d.o.o. su u području primjene navedenog Zakona kao javni naručitelj obvezni od 1. srpnja 2019. zaprimati i obrađivati račune izdane na temelju ugovora o javnoj nabavi isključivo u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi.

Svi ugovorni partneri Hrvatskih autocesta d.o.o. koji na temelju ugovora o javnoj nabavi sklopljenih s Hrvatskim autocestama d.o.o. pružaju usluge, obavljaju radove i nabavljaju robu u obvezi su od 1. srpnja 2019.  račune za izvršenu uslugu, obavljeni rad i isporučenu robu izdavati isključivo kao elektronički račun. Svi računi koji od 1. srpnja 2019. ne budu dostavljeni u strukturiranom elektroničkom obliku putem našeg informacijskog posrednika FINA-e,  bit će vraćeni izdavatelju.
Zakon se odnosi na cjelokupnu javnu nabavu, uključujući i nabavu procijenjene vrijednosti manje od 200.000 kn za robe i usluge te procijenjene vrijednosti manje od 500.000 kn za radove, uključujući nabavu putem narudžbenica, te bagatelnu nabavu. Obveza izdavanja eRačuna odnosi se i na postojeće, ranije sklopljene ugovore.

Zakon se ne primjenjuje na ugovore izuzete od primjene Zakona o javnoj nabavi, kao niti ugovore opisane u članku 1. stavku 4. Zakona (npr.: javnobilježničke i odvjetničke usluge, zakup, komunalne naknade i komunalne usluge, naknade za uređenje voda, prava služnosti, školarine, gotovinska plaćanja).