Naslovnica
Strelica desno

Odnosi s javnošću

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduju Hrvatske autoceste d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskim autocestama d.o.o.Ukoliko se zahtjev podnosi pismanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

ili donijeti osobno u urudžbeni zapisnik Hrvatskih autocesta d.o.o., Širolina 4, Zagreb radnim danom od 08.00 do 16.00 sati

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.
- prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

Službenica za informiranje
Danijela Jukić
tel.: 01 4694 435
e-mail: sluzbenikzainformiranje@hac.hr

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj