Naslovnica
Strelica desno

Odnosi s javnošću

Oglašavanje na autocestama

Postavljanje reklamnih panoa na odmorištima

Hrvatske autoceste d.o.o. planiraju postavljanje reklamnih panoa kao uvođenja dodatnih sadržaja na odmorištima autocesta u svojoj nadležnosti.

Reklamni panoi moći će se postavljati na slijedećim odmorištima:

Dobra istok i zapad, Brinje sjever i jug, Janjče istok i zapad, Zir istok i Zapad, Krka istok i zapad, Gradna sjever i jug, Plitvice sjever i jug, Novska sjever i jug, Dragalić sjever i jug, Rastovica sjever, Spačva, Sesvete istok i zapad, te Ljubeščica istok i zapad. 

Reklamni panoi moći će se postavljati sukladno odredbama Zakona o cestama (tako da lice reklamnog panoa mora biti postavljeno prema odmorištu a ne prema autocesti), a javno nadmetanje će se provesti prema Pravilniku o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti. Hrvatske autoceste izradile su projektnu dokumentaciju koja sadrži informacije o uvjetima i mikro lokacijama za postavljanje reklamnih panoa te anketni upitnik koji će nam pomoći za kreiranje kriterija javnog nadmetanja sukladno potrebama zainteresiranih poduzeća.

Molimo sva zainteresirana poduzeća da ispune anketni upitnik te ga kao povratnu informaciju o interesu za postavljanje reklamnih panoa dostavite najkasnije do 19.02.2019. godine na adresu ronald.radojevic@hac.hr

Projektnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećim linkovima:
 

 

Kontakt

Ronald Radojević
Ured Uprave
Koordinator za prodaju i marketing
Tel: +385 1 4694798
e-mail: ronald.radojevic@hac.hr

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj