Naslovnica
Javna nabava

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

15.07.2020. Rok za dostavu ponuda:

24.07.2020. 15:00

GLAVNI PREGLED KOLNIKA U 2021. GODINI, NA AUTOCESTI A11 ZAGREB - SISAK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J24/20
15.07.2020. Rok za dostavu ponuda:

23.07.2020. 11:00

Servis protupožarnih vrata

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: E18/20
14.07.2020. Rok za dostavu ponuda:

22.07.2020. 15:00

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA SILOSE ZA SOL NA AUTOCESTI A11 ZAGREB - SISAK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J243/20
13.07.2020. Rok za dostavu ponuda:

21.07.2020. 15:00

STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM (PRELAGANJEM) I ZAŠTITOM POSTOJEĆIH 20 KV I NN VODOVA NA AUTOCESTI A8 KANFANAR - MATULJI, DIONICA VRANJA - TUNEL UČKA - PORTAL KVARNER

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J256/20
10.07.2020. Rok za dostavu ponuda:

28.07.2020. 10:00

Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 259 20
29.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

07.07.2020. 10:00

LCD ZASLON

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: I 17 20
26.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

02.07.2020. 15:00

PROCJENA UTJECAJA NA BIOLOŠKU RAZNOLIKOST ZA LOKACIJE POZAJMIŠTA/VAĐENJE MATERIJALA SA KOJIH MATERIJAL OSIGURAVA IZVOĐAČ RADOVA ZA POTREBE IZGRADNJE AUTOCESTE A5 PODDIONICE BELI MANASTIR - MOST HALASICA

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J262/20
25.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

20.07.2020. 09:30

Izrada Programa zaštite divljači uz ishođenje suglasnosti nadležnog tijela

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J 252/20
24.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

29.06.2020. 11:00

Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka vozila Ford

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 152 20
24.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

08.07.2020. 11:00

FILTERI ZA OSOBNA, TERETNA VOZILA I STROJEVE -Grupa I, II, III

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H206/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj