Naslovnica
Javna nabava

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

26.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

02.06.2020. 10:00

Informacijsko komunikacijske konzultantske usluge

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: D 22 20
25.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

02.06.2020. 10:00

NABAVA BOJE ZA TUNELSKU OBLOGU

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 16 20
25.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

03.06.2020. 15:00

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA UREĐENJE ODMORIŠTA GRUPA VI: ODMORIŠTE ORIOVAC, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J35/20
22.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

29.05.2020. 10:00

Isporuka rezervnih dijelova za vjetrulje

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 135 20
22.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

02.06.2020. 15:00

IZRADA TEHNIČKOG RJEŠENJA ZAMJENE NN PREKIDAČA SUSTAVA NAPAJANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U TUNELIMA MALA KAPELA, PLASINA I SVETI ROK NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J232/20
22.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

29.05.2020. 10:00

Održavanje sigurnosnog sustava za nadzor komunikacijskih ormara i server sala

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: D 61 20
22.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

29.05.2020. 10:00

Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama; - GRUPA XXI: Usluga čišćenja nathodnika na PUO Zir

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 10 20
22.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

02.06.2020. 10:00

Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama; - GRUPA XXII: Usluga čišćenja prostorija naplatne postaje Karlovac

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 10 20
22.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

29.05.2020. 10:00

Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama; -GRUPA XVII: Usluga čišćenja prostorija Uprave Društva na lokaciji Širolina

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 10 20
19.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

26.05.2020. 11:00

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. I HAC d.o.o.: Popravak konstrukcije i obloga zidova SOS niše 18D u tunelu Mala Kapela

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H222/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj