Naslovnica
Javna nabava

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

29.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

07.07.2020. 10:00

LCD ZASLON

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: I 17 20
26.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

02.07.2020. 15:00

PROCJENA UTJECAJA NA BIOLOŠKU RAZNOLIKOST ZA LOKACIJE POZAJMIŠTA/VAĐENJE MATERIJALA SA KOJIH MATERIJAL OSIGURAVA IZVOĐAČ RADOVA ZA POTREBE IZGRADNJE AUTOCESTE A5 PODDIONICE BELI MANASTIR - MOST HALASICA

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J262/20
25.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

20.07.2020. 09:30

Izrada Programa zaštite divljači uz ishođenje suglasnosti nadležnog tijela

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J 252/20
24.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

29.06.2020. 11:00

Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravaka vozila Ford

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 152 20
24.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

08.07.2020. 11:00

FILTERI ZA OSOBNA, TERETNA VOZILA I STROJEVE -Grupa I, II, III

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H206/20
23.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

30.06.2020. 10:00

Servis i održavanje dizala

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: E17/20
19.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

26.06.2020. 10:00

Osobna zaštitna oprema, Grupa I – Osobna zaštitna oprema, Grupa II – Zaštitna polumaska

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: B 10 20
19.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

26.06.2020. 11:00

Potrošni elektro materijal za vozila - Grupa I i Grupa II

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H218/20
18.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

26.06.2020. 10:00

Usluge monitoringa: Grupa I - Usluga monitoringa voda na autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac i autocesti A11 Zagreb - Sisak

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J 254 20
18.06.2020. Rok za dostavu ponuda:

25.06.2020. 10:00

Usluga održavanja i popravaka uređaja katodne zaštite

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 50 20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj