Naslovnica
Strelica desno
Javna nabava
Strelica desno

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

Traži
23.09.2021. Rok za dostavu ponuda:

30.09.2021. 09:30

Interventna usluga izrade prometnih elaborata privremene regulacije prometa

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: M 38/21
22.09.2021. Rok za dostavu ponuda:

01.10.2021. 10:00

Sita za slivničke rešetke na objektima

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H17/21
22.09.2021. Rok za dostavu ponuda:

01.10.2021. 10:00

Interventno uklanjanje potencijalno opasnih stabala sa cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa autoceste

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H26/21
22.09.2021. Rok za dostavu ponuda:

30.09.2021. 10:00

Izrada i dobava elemenata ograde po uzorku

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H237/21
16.09.2021. Rok za dostavu ponuda:

23.09.2021. 12:00

Usluga stalnog arheološkog nadzora tijekom radova izgradnje proširenja čvora Dugopolje

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J210/21
15.09.2021. Rok za dostavu ponuda:

22.09.2021. 10:00

Apsorbenti za prometne površine

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H54/21
14.09.2021. Rok za dostavu ponuda:

22.09.2021. 09:30

Izrada tehničkog rješenja sanacije crpne stanice Jezerane

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J212/21
13.09.2021. Rok za dostavu ponuda:

20.09.2021. 10:00

Aparati za početno gašenje požara

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H61/21
13.09.2021. Rok za dostavu ponuda:

20.09.2021. 10:00

Održavanje WEB stranice www.hac.hr i Intraneta

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: D37/21
09.09.2021. Rok za dostavu ponuda:

16.09.2021. 10:00

Invalidske SMART kartice

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: I48/21

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj