Naslovnica

Javna nabava

Arhiva

Datum objave:

Vrsta postupka:

Kategorija:

29.03.2019. Završetak savjetovanja:

01.04.2020. 08:01

SANACIJA PREDUSJEKA TUNELA BRINJE U KM 122+450 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA TUNELA MALA KAPELA - ŽUTA LOKVA

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J15/19
29.03.2019. Završetak savjetovanja:

01.04.2020. 08:01

SANACIJA OŠTEĆENJA BETONSKOG KOLNIKA NA PROMETNIM POVRŠINAMA NP GOSPIĆ, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
28.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

04.04.2019.

Potrošni elektro-materijal za vozila

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
28.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

01.04.2019.

Nabava rezervnih dijelova za kosilice OLEO MAC 753 T

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
28.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

05.04.2019.

IZRADA PROJEKTA PREUREĐENJA POSTOJEĆIH SOBA ZA SASTANKE U KONFERENCIJSKE DVORANE U UPRAVNOJ ZGRADI HRVATSKIH AUTOCESTA

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J93/19
28.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

01.04.2019.

Snimanje i fotografiranje autoceste u okolici Zagreba, te montaža već postojećih vizualnih materijala i novih u svrhu izrade promotivnog filma s temom inovacija u postavljanju nove prometne signalizacije i opreme na autocesti

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
28.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

04.04.2019.

IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA - ZA POTREBE ISHOĐENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU AUTOCESTE A3 BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC, UKLANJANJE PRIKLJUČKA ODMORIŠTE JEŽEVO SJEVER

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: Jjed27/19
27.03.2019. Završetak savjetovanja:

01.04.2020. 08:01

SANACIJA POVRŠINSKE ODVODNJE KOLNIKA, GRUPA I: AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK U KM 368+900 (DESNO), U KM 375+000 (DESNO) I U KM 382+780 (LIJEVO).

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J10/19
27.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

04.04.2019.

SANACIJA DISPOZICIJE VODA U KM 0+500 KRAKA 1 ČVORA OTOČAC, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ŽUTA LOKVA - OTOČAC

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J8/19

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj