Naslovnica
Strelica desno

Javna nabava

Arhiva

Traži

Datum objave:

Vrsta postupka:

Kategorija:

15.01.2020. Rok za dostavu ponuda:

28.01.2020. 10:30

Ponovljeno - Sanacija stropa ureda u objektu COKP Split i stropova u prostorijama objekta VP Sveti Rok Dokumentacija za nadmetanje

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 26/19
15.01.2020. Rok za dostavu ponuda:

22.01.2020. 10:00

Usluga praćenja medija, medijske analize i istraživanja

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
15.01.2020. Rok za dostavu ponuda:

16.01.2020. 09:00

USLUGA PRIHVATA UTA KARTICA

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Kontrolni broj: I 66/20
08.01.2020. Rok za dostavu ponuda:

15.01.2020. 13:00

SANACIJA STABILNOG JAVNOG WC-a, ODMORIŠTE MOSOR JUG, AUTOCESTA A1 ZAGREB-SPLIT-DUBROVNIK (PONOVLJENI POSTUPAK)

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J373/19
08.01.2020. Završetak savjetovanja:

10.01.2020.

Usluga dizalice 5 t

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
08.01.2020. Rok za dostavu ponuda:

10.01.2020. 12:00

Usluga dizalice 5 t

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
08.01.2020. Rok za dostavu ponuda:

17.01.2020. 11:00

Ponovljeno - Popravak zaštite pokosa na poziciji km 81+850 desno dionice Popovec - Sveta Helena autoceste A4

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 26/19
08.01.2020. Rok za dostavu ponuda:

15.01.2020. 10:00

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. I HAC d.o.o. (SANACIJA PREKOPA PROMETNIH POVRŠINA U BAZI COKP BRINJE) -PONOVLJENO

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
31.12.2019. Rok za dostavu ponuda:

08.01.2020. 12:00

USLUGA GEOTEHNIČKOG NADZORA PRI SANACIJI GRAĐEVINE VODOZAŠTITE I PRIPADAJUĆE DISPOZICIJE VODA – SEPARATOR BR. 6 KOD VIJADUKTA PAKLINA U KM 465+550 LIJEVO, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA RAVČA - VRGORAC

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J55/19

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj