Naslovnica

Javna nabava

Arhiva

Datum objave:

Vrsta postupka:

Kategorija:

25.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

27.03.2019.

Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka teretnih vozila Renault

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
25.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

02.04.2019.

SANACIJA ODVODNJE U KM 251+209 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA POSEDARJE - ZADAR I

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J3/19
25.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

27.03.2019.

Nabava i isporuka traktorske prskalice

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
25.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

03.04.2019.

IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE COKP NA SVIM PRAVCIMA AUTOCESTE (5 KOM COKP)

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J42/19
22.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

01.04.2019.

USLUGA INTERVENCIJA U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA - GRUPA I.

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Kontrolni broj: H 66/19
22.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

28.03.2019.

NABAVA REZAČA KARTICA

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Kontrolni broj: I 30/19
22.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

26.03.2019.

Usluga sanacije kabelske trase na vijaduktu Čičave

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
22.03.2019. Završetak savjetovanja:

01.04.2020. 07:51

SANACIJA OŠTEĆENJA BETONSKIH VIJENACA NA NADVOŽNJAKU U ČVORU ŽUTA LOKVA U KM 125+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J90/19
22.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

28.03.2019.

Demontaža postojećeg i montaža novog rashladnika na lokaciji COKP-a Zagvozd

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
22.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

28.03.2019.

Noževi i rezervni dijelovi za kosilice proizvođača SIP

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj