Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

Vozila oslobođena cestarine

Zakonom o cestama (NN 84/2011, NN 22/13; NN 54/13; NN 148/13, NN 92/14 i NN 110/19) plaćanja cestarine oslobođene su osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje vida od 100% i to samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

          invalid
 

Prema Pravilniku o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11), pravo na oslobođenje plaćanja cestarine ostvaruje se na temelju rješenja koje u upravnom postupku donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a na pismeni zahtjev osobe s invaliditetom kojem se prilaže:

  •  preslika prometne dozvole i knjižice vozila
  •  rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
  •  rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili
  •  rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rada.


Ukoliko se iz predmetnih rješenja ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja cestarine, osoba s invaliditetom zahtjevu će priložiti:

  •  nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili
  •  nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugim propisima.


Nakon provedenog postupka u kojem se utvrđuje postojanje propisanih uvjeta, Ministarstvo donosi rješenje kojim rješava zahtjev osobe s invaliditetom o pravu na oslobađanje plaćanja cestarine.

Zahtjev za izdavanjem SMART kartice dostavlja se osobno ili poštom u Hrvatske autoceste d.o.o., na adresu Jadranska avenija 6, 10250 Lučko. Uz zahtjev potrebno je priložiti:

  •  rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (ne starije od 06.12.2011. godine)
  •  preslika osobne iskaznice
  •  fotografija dimenzije 2,5 x 3cm


Cijena izdavanja SMART kartice iznosi 20,00 kn kada se osobno preuzima SMART kartica, odnosno 35,50 kuna kod dostave SMART kartice putem pošte.

SMART kartice koje su izdane do 06.12.2011. godine, ostaju na snazi i njima se i dalje ostvaruje pravo na besplatno korištenje svih autocesta. U slučaju promjene vozila ili registarskih oznaka, potrebno je postupiti sukladno odredbama  Pravilnika (NN 136/11)

Sve informacije o izdavanju i produženju invalidske SMART kartice možete dobiti na brojevima telefona: 

01 6504 812, 01 6504 864  ili na besplatnom INFO telefonu 0800 0422

Radno vrijeme ureda Hrvatskih autocesta d.o.o. na lokaciji Lučko je od ponedjeljka do petka od 08,00 do 16,00 sati.

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj