Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

ENC

Elektronička naplata cestarine (ENC) metoda je beskontaktne naplate bez posredovanja blagajnika, a proces naplate cestarine odvija se pomoću ENC-uređaja smještenog na vjetrobranskom staklu vašeg vozila i antene na naplatnoj stazi. ENC-uređaj mogu koristiti korisnici svih skupina vozila (IA, I, II, III i IV skupine).

ENC uređaj može se koristiti kao elektronički medij za plaćanje cestarine na sljedećim autocestama:
A1 autocesta "Zagreb - Split - Dubrovnik"
A3 autocesta "Bregana - Zagreb - Lipovac"
A4 autocesta "Zagreb - Goričan"
A5 autocesta "Beli Manastir - Osijek - BiH"
A6 autocesta "Rijeka - Zagreb"
A7 autocesta "Rupa - Križišće"
A10 Ploče - Granica BiH
A11 Zagreb - Sisak
D425 Ploče - Karamatići

na Istarskom ipsilonu, autocesti kojom upravlja Bina Istra, uz uvjet otvorenog BINA ISTRA korisničkog ENC računa.

Hrvatske autoceste d.o.o. u uvjetima maksimalne prometne opterećenosti naplatnih postaja zadržavaju pravo da cestarske prolaze rezervirane za ENC plaćanje cestarine pretvore u prolaz kombiniranog režima rada na kojima se cestarina može platiti ENC uređajem, kreditnim karticama, domaćim i stranim efektivnim novcem te smart karticom, a sve u svrhu osiguravanja maksimalne prometne propusnosti naplatnih postaja.

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj