Naslovnica
Strelica desno
Javna nabava
Strelica desno

Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

Jednostavna nabava od 3.000,00 kn do 20.000,00 kn

Traži
09.04.2021. Rok za dostavu ponuda:

20.04.2021. 10:00

Usluga procjene sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Jjed9/21
08.04.2021. Rok za dostavu ponuda:

15.04.2021. 10:00

Izrada izračuna sukladno Metodologiji primjene kombiniranog pristupa za COKP Ivanja Reka

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Jjed36/21
07.04.2021. Rok za dostavu ponuda:

09.04.2021. 10:00

Usluga osposobljavanja radnika za sigurno rukovanje i primjenu pesticida

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H39/21
06.04.2021. Rok za dostavu ponuda:

09.04.2021. 10:00

Ispitivanje ispravnosti radne opreme

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Bjed2/21
01.04.2021. Rok za dostavu ponuda:

07.04.2021. 12:00

Pražnjenje sabirnih i septičkih jama TJO Lučko

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed23/21
30.03.2021. Rok za dostavu ponuda:

06.04.2021. 10:00

Nabava sredstava za pružanje prve pomoći

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed4/21
30.03.2021. Rok za dostavu ponuda:

01.04.2021. 10:00

Ugradnja kamera za vožnju unatrag

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H226/21
30.03.2021. Rok za dostavu ponuda:

01.04.2021. 12:00

Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa strelicom

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H191/21
29.03.2021. Rok za dostavu ponuda:

08.04.2021. 10:00

Održavanje građevina na dionicama autocesta: Popravak svjetlosne trake od akrilnog stakla na nadstrešnici NP Rijeka

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H103/21
26.03.2021. Rok za dostavu ponuda:

31.03.2021. 10:00

Usluga održavanja i popravaka dizala

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Hjed47/21

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj