Naslovnica
Strelica desno

Društvena odgovornost

Zaštita od buke

 

Strateška karta buke i akcijski plan upravljanja bukom autocesta pod nadležnošću Hrvatskih autocesta d.o.o.


U skladu s odredbama Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16), Hrvatske autoceste d.o.o. izradile su od 2017. do 2018. godine stratešku kartu buke i akcijski plan upravljanja bukom cestovnoga prometa za 3.krug izvještavanja za sve dionice autocesta pod svojom nadležnošću za koje postoji propisana obaveza izrade strateških karata buke i akcijskih planova upravljanja bukom.

Strateška karta buke temeljna je karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od određenog izvora buke, u ovom slučaju cestovnoga prometa sa autocesta pod nadležnošću Hrvatskih autocesta d.o.o. Akcijski plan upravljanja bukom skup je mjera i aktivnosti upravljanja bukom s ciljem prevencije i upravljanja izloženosti buci, posebno na područjima gdje je strateškom kartom buke ukazano na prekomjernu izloženost stanovništva buci, odnosno na postojećim tihim područjima unutar „naseljenih područja, a koja je potrebno zaštititi od dodatne izloženosti buci.

U ovom je projektu tijekom izrade strateške karte buke i akcijskoga plana upravljanja bukom primijenjena metodologija propisana:

  • Zakonom o zaštiti od buke (Narodne novine br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
  • Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (Narodne novine br. 75/09, 60/2016)
  • Smjernicom 2002/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. godine koja se odnosi na utvrđivanje i upravljanje bukom okoliša 
  • Preporukom Europske komisije 2003/613/EC u vezi sa smjernicama za revidirane privremene računalne metode za buku industrijskih pogona i postrojenja, zračnoga prometa, cestovnoga i pružnog prometa te s njima povezanim podacima o emisiji od 06. kolovoza 2003. godine  
  • Smjernicom Europske agencije za okoliš i Radne skupine Opće uprave za okoliš Europske komisije o ocjeni izloženosti buke „Predstavljanje informacija o kartama buke javnosti“, ožujak 2008. godine. 

U skladu s odredbama navedenih smjernica, preporuka, zakona i pravilnika, u ovom je projektu za takozvani „3. krug“  obrađeno stanje opterećenja bukom okoliša za ocjensku 2016. godinu kako bi se navedeni rezultati mogli uspoređivati s rezultatima ostalih zemalja Europske zajednice za kategoriju takozvane „glavne prometnice izvan naseljenoga područja“ (engl. „major roads outside agglomeration“).

Ovim projektom obuhvaćene su sve dionice autocesta A1, A3, A4 i A11 s ukupnim godišnjim prometom većim od 3 000 000 vozila/godinu, što ukupno iznosi 687,8 km dionica svih autocesta, odnosno više od 70 % ukupne mreže autocesta kojima upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o. Korišteni „kriterij“ od 3 000 000 vozila/godinu određen je Smjernicom 2002/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. godine koja se odnosi na utvrđivanje i upravljanje bukom okoliša, kao i odredbama Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16). Zbog navedenih razloga u ovom projektu morale su biti uključene isključivo dionice koje po ukupnom godišnjem prometu za 2016. godine prekoračuju navedeni kriterij.

Strateška karta buke i akcijski plan izrađeni su računalnim metodama proračuna emisije i širenja buke koja potječe od cestovnoga prometa kao izvora buke u geografskom prostoru poznatih karakteristika. Pri izradi akustičkoga modela korištene su sve vjerodostojne stručne podloge (geodetske snimke, razne verzije digitalnih modela terena, pokrov terena, trodimenzionalni modeli zgrada, katastarske podloge, izvedena zaštita od buke, brojanja prometa, popis stanovništava i sl.) koje su omogućile izradu vjerodostojnoga modela koji je preduvjet za proračun imisijskih razina buke u okolišu autocesta. Osim niza podataka projekt sadrži i analizu izloženosti stanovništva i stanova određenim razinama buke cestovnoga prometa iznad praga određenog Smjernicom 2002/49/EZ, kao i prioritetna područja akcijskoga planiranja upravljanja bukom. 

U okviru projekta izrađeni su sljedeći dokumenti:

  • strateška karta buke cestovnoga prometa za razdoblje „dan-večer-noć“, odnosno za razdoblje „noć“,
  • konfliktna karta buke cestovnoga prometa za razdoblje „noć“,
  • scenariji akcijskoga plana upravljanja bukom,
  • elaborat akcijskoga plana upravljanja bukom.

Cjelovite rezultate strateške karte buke i scenarije upravljanja bukom autocesta kojima upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o. možete pogledati na mrežnom pregledniku rezultata strateške karte buke i akcijskoga plana upravljanja bukom (http://bitly.com/hac_skb).

 

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj