Naslovnica
Strelica desno
Javna nabava
Strelica desno

Javni poziv za iskaz interesa

Javni poziv za iskaz interesa

Traži
14.01.2022. Rok za dostavu ponuda:

25.01.2022. 11:00

OTKUP METALNOG OTPADA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP 2/22
10.01.2022. Rok za dostavu ponuda:

21.01.2022. 11:00

OTKUP OTPADNIH AKUMULATORA I BATERIJA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP 1/22
03.12.2021. Rok za dostavu ponuda:

10.01.2022. 15:00

OTKUP FREZANOG MATRIJALA NA AUTOCESTI A1 U KM 221+000 LIJEVO (TJO SVETI ROK)

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP 3/21
11.11.2021. Rok za dostavu ponuda:

10.12.2021. 10:00

OTKUP OTPADNOG PAPIRA I KARTONA, KLJUČNI BROJEVI OTPADA 20 01 01 (PAPIR I KARTON) I 15 01 01 (AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA)

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
16.06.2021. Rok za dostavu ponuda:

31.08.2021. 12:00

Prodaja dva stana u vlasnistvu Hrvatskih autocesta d.o.o. na adresi ulica Vijenac Franje Gotovca 8 i 11, Zagreb

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
16.06.2021. Rok za dostavu ponuda:

07.07.2021. 10:00

Usluga izvlacenja teretnih vozila i autobusa sa dionica autoceste pod nadleznoscu Hrvatskih autocesta d.o.o. u periodu od 23 (dvadesettri) mjeseca Ev. broj nabave: 01/2021-JPZII Zagreb, 16

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: 01/2021-JPZII
16.06.2021. Rok za dostavu ponuda:

07.07.2021. 11:00

Pružanje usluge uklanjanja oštećenih i napuštenih osobnih vozila na dionicama autoceste i ceste pod nadležnošću Hrvatskih autocesta d.o.o. u periodu od 2 (dvije) godine

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: 02/2021-JPZII
07.05.2021. Rok za dostavu ponuda:

01.06.2021. 15:00

OTKUP FREZANOG MATERIJALA NA AUTOCESTI A1 U KM 221+000 (TJO SVETI ROK)

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP1/21
19.01.2022. Rok za dostavu ponuda:

30.04.2020. 12:00

OTKUP FREZANOG MATERIJALA NA AC BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC, ZAGREBAČKA OBILAZNICA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP 2/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj