Naslovnica
Strelica desno
Javna nabava
Strelica desno

Javni poziv za iskaz interesa

Javni poziv za iskaz interesa

Traži
21.10.2020. Rok za dostavu ponuda:

30.10.2020. 10:00

OTKUP AKUMULATORA I BATERIJA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP 5/20
12.10.2020. Rok za dostavu ponuda:

22.10.2020. 10:00

OTKUP METALNOG OTPADA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP4/20
25.08.2020. Rok za dostavu ponuda:

04.09.2020. 13:00

OTKUP FREZNOG MATERIJALA ZA VRIJEME SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA OD KM 32+500 DO KM 25+700 (LIJEVO), OD KM 31+000 DO KM 32+500 (DESNO), OD KM 17+500 DO KM 1+500 (LIJEVO), OD KM 15+800 DO KM 13+750 (DESNO), OD KM 12+000 DO KM 11+100 (DESNO), OD KM 10+500 DO KM 1+500 (DESNO) ČVOR VARAŽDIN I ČAKOVEC, NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP 3/20
24.08.2020. Rok za dostavu ponuda:

01.09.2020. 10:00

USLUGA OTKUPA PAPIRA I KARTONA - KLJUČNI BROJEVI OTPADA 20 01 01 (PAPIR I KARTON) I 15 01 01 (AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA)

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
18.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

08.06.2020. 13:00

OTKUP 661 KOMADA OSNOVNIH SREDSTAVA (PISAČA, TELEFAKS UREĐAJA I MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA) U VLASNIŠTVU DRUŠTVA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP1/20
12.02.2020. Rok za dostavu ponuda:

19.02.2020. 10:00

USLUGA IZVLAČENJA TERETNIH VOZILA I AUTOBUSA SA DIONICA AUTOCESTE POD NADLEŽNOSĆU HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O. U PERIODU OD 18 (OSAMNAEST) MJESECI

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: 01/2020-JPZII
06.02.2020. Rok za dostavu ponuda:

27.04.2020. 12:00

PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU HAC

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
31.01.2020. Rok za dostavu ponuda:

21.02.2020. 13:00

OTKUP 661 KOMADA OSNOVNIH SREDSTAVA (PISAČA, TELEFAKS UREĐAJA I MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA) U VLASNIŠTVU DRUŠTVA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP1/20
28.01.2020. Rok za dostavu ponuda:

14.02.2020. 10:00

USLUGA OTKUPA PAPIRA I KARTONA - KLJUČNI BROJEVI OTPADA 20 01 01 (PAPIR I KARTON) I 15 01 01 (AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA)

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
16.01.2021. Rok za dostavu ponuda:

30.04.2020. 12:00

OTKUP FREZANOG MATERIJALA NA AC BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC, ZAGREBAČKA OBILAZNICA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP 2/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj