Naslovnica
Strelica desno

Društvena odgovornost

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora Hrvatske autoceste d.o.o. nastoje svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatskih autocesta koje se nalazi na adresi https://www.hac.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.hac.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. 

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Poveznice na naslovnoj stranici, poveznice u podnožju, poveznice u meniu i podmeniu pojedine kategorije stranica, poveznice u tabličnom prikazu i poveznice unutar blokova s slikom nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • Pojedine fotografije i slike koje se koriste kao element pozadine na stranicama nemaju prikladni opis
  • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
  • Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti.
  • Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.
  • U bloku „Novosti“ u zaglavlju mrežnog sjedišta nije moguće promjeniti istaknutu novost pomoću tipkovnice.


Hrvatske autoceste rade na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. 
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, MacOS 10.15., Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, iPhone11 iOS Safari, Galaxy S20 Google Chrome. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana NVDA (NonVisual Desktop Access) 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatske autoceste.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatskih autocesta korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@hac.hr.

Hrvatske autoceste dužne su na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr i putem telefonskog broja +385 1 2099 117

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj