Naslovnica

Javna nabava

Arhiva

Datum objave:

Vrsta postupka:

Kategorija:

21.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

27.03.2019.

Isporuka LED markera i rezervnih dijelova za LED markere

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
21.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

22.03.2019.

Nabava UTP mrežnog kabla

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
20.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

22.03.2019.

Rezervni dijelovi za kose SIP ROTO 280 F

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
19.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

21.03.2019.

Nabava i isporuka ručnog cestarskog i vrtlarskog alata

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
19.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

05.04.2019.

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. I HAC d.o.o. SANACIJA POKOSA ZASJEKA U TJO BRINJE OD KM 137+350 DO KM 137+430 LIJEVO AUTOCESTE A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: H26/19
18.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

26.03.2019.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJE VIŠENAMJENSKIH OBJEKATA NA LOKACIJAMA ODMORIŠTA: MODRUŠ ISTOK-ZAPAD I LIČKI OSIK ISTOK-ZAPAD NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J58/19
15.03.2019. Rok za dostavu ponuda:

26.03.2019.

SANACIJA OŠTEĆENIH SLIVNIKA – 8 KOMADA NA ODMORIŠTIMA LIČKO LEŠĆE, JANJČE I LIČKI OSIK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA I

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J62/19

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj