Naslovnica

Novosti

Javno nadmetanje - odmorište Popovača - Gračenica na A3

13.03.2019. 09:11

JAVNO NADMETANJE

za povjeravanje prava korištenja cestovnog zemljišta za gradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti na lokacijama odmorišta Popovača-Gračenica - sjever/jug, autoceste A3 Bregana - Zagreb - Lipovac
 

Javno otvaranje ponuda održat će se 11. travnja 2019. godine u 12,00 sati u prostorijama HRVATSKIH AUTOCESTA
d.o.o., Zagreb, Širolina 4, što je ujedno i krajnji rok za dostavu ponuda. ... više