Naslovnica
Strelica desno

Novosti

JAVNO NADMETANJE - odmorišta Dusina na A1

25.11.2020. 12:20

Javno nadmetanje za povjeravanje prava korištenja cestovnog zemljišta za gradnju i opremanje pratećih uslužnih objekata i obavljanje  pratećih djelatnosti na lokaciji odmorišta Dusina, autoceste A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica: Vrgorac - Ploče

Javno otvaranje ponuda održat će se 22. prosinca 2020. godine u 12:00 sati u prostorijama HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o., Zagreb, Širolina 4, što je ujedno i krajnji rok za dostavu ponuda… više