Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

Cestarina

Korištenje autoceste i naplata cestarine

Opći uvjeti korištenja autoceste i naplate cestarine dostupni su slijedećom poveznicom:

 

Korištenjem autocesta i objekata s naplatom cestarine pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o. nastaje obveza korisnika za plaćanjem cestarine, koja se naplaćuje prema udaljenosti između dvije točke naplate i skupini u koju je vozilo raspoređeno. Cestarina se plaća na naplatnim mjestima (postajama) i može se platiti gotovinom u kunama, karticama Diners, Mastercard, Maestro, Visa, INA te karticama MOLGROUP-e za koje je na naplatnom mjestu istaknuta vidljiva oznaka da su prihvatljivo sredstvo plaćanja te sredstvima pretplate. Cijene cestarina iskazane su s PDV-om.

Nerezidenti prema propisima o deviznom poslovanju cestarinu mogu platiti i u eurima. 

Na autocestama u Republici Hrvatskoj primjenjuju se otvoreni i zatvoreni sustav naplate cestarine. 
Otvoreni sustav naplate cestarine je sustav u kojem je naplatno mjesto istovremeno u funkciji ulazne i izlazne naplatne postaje. 
Na autocestama s više ulaza i izlaza primjenjuje se zatvoreni sustav naplate. Zatvoreni sustav naplate cestarine je sustav u kojem se korisnik autoceste na ulaznoj naplatnoj postaji evidentira u sustavu naplate cestarine (uzima naplatnu karticu ili omogućava očitavanje ENC uređaja), a na naplatnom mjestu predaje naplatnu karticu odnosno omogućava očitanje ENC uređaja ili SMART kartice te plaća cestarinu prema podacima evidentiranima u sustavu naplate cestarine.

Korisnici elektroničke naplate cestarine (ENC) na ulaznoj naplatnoj postaji ne uzimaju naplatnu karticu, na naplatnom mjestu koriste prolaze posebno označene za taj način plaćanja cestarine te su obvezni cestarinu plaćati ispravnim ENC uređajem.

Opći uvjeti korištenja autoceste i naplate cestarine Hrvatskih autocesta d.o.o. definiraju način korištenja autoceste, plaćanja cestarine, prava i obveze korisnika i Hrvatskih autocesta d.o.o. te postupanje u slučaju povrede Općih uvjeta i sastavni su dio ugovora o korištenju autocesta i objekata s naplatom kojima upravlja Hrvatskih autocesta d.o.o., a isti se smatra sklopljenim između korisnika i Hrvatskih autocesta d.o.o. svakim ulaskom vozila na autocestu ili objekt s naplatom cestarine. 

 

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj