Naslovnica
Strelica desno
Javna nabava
Strelica desno

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Traži
30.07.2021. Završetak savjetovanja:

06.08.2021.

CESTARSKA VOZILA - GRUPA I – CESTARSKO VOZILO SA SANDUKOM; GRUPA II – CESTARSKO VOZILO FURGON

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: H111/21
27.07.2021. Završetak savjetovanja:

02.08.2021.

Radovi na rekonstrukciji sustava video nadzora i sustava video detekcije na AC u nadležnosti HAC-a, grupa II. AC A1 Zagreb-Split-Dubrovnik(dionica Lučko-Bosiljevo 2), A6 Bosiljevo 2-Orehovica i A7GP Rupa-Orehovica-Šmrika

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: M 26/21
23.07.2021. Završetak savjetovanja:

29.07.2021.

NAJAM VIŠENAMJENSKIH VOZILA UNIMOG

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: H-OS235/21
23.07.2021. Završetak savjetovanja:

29.07.2021.

IZRADA PROJEKATA SUSTAVNIH SANACIJA KOLNIKA, GRUPA II – ISTRAŽNI RADOVI I PROJEKT SANACIJE KOLNIKA NA AUTOCESTI A1 TEMELJEM REZULTATA GLAVNOG PREGLEDA, DIONCA ZADAR II - KARAMATIĆI

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J11/21
22.07.2021. Završetak savjetovanja:

27.07.2021.

SANACIJA VIJADUKTA GOLUBINJAK - SJEVER U KM 45+850 NA AUTOCESTI A6 RIJEKA - ZAGREB

Vrsta postupka: Javno nadmetanje
Kontrolni broj: J208/21
19.07.2021. Završetak savjetovanja:

26.07.2021.

SANACIJA KOLNIKA NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN OD KM 32+900 DO KM 37+125 (DESNO) I OD 33+000 DO KM 37+165 (LIJEVO)

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J204/21
16.07.2021. Završetak savjetovanja:

16.07.2021.

UZORKOVANJE I ISPITIVANJE OTPADNIH, OBORINSKIH I PODZEMNIH VODA NA AUTOCESTAMA

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J-OS89/21
16.07.2021. Završetak savjetovanja:

22.07.2021.

IZMJEŠTANJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA NAZIVNOG NAPONA 0,42 kV, 20 kV i 35 kV NA AUTOCESTI A7 KRIŽIŠĆE – ŽUTA LOKVA, DIONICA SELCE – NOVI VINODOLSKI, I FAZA – OBILAZNICA NOVI VINODOLSKI

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J81/21
05.07.2021. Završetak savjetovanja:

12.07.2021.

USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA METEOROLOŠKIH STANICA: GRUPA III - METEOROLOŠKE STANICE BOSCHUNGG

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: H86/21

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj