Naslovnica
Strelica desno

Javna nabava

Dokumentacija prema zahtjevima Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD)

Dokumentacija prema zahtjevima Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) iz područja zašite okoliša i društvenih pitanja za "50712 Hrvatska Koridor Vc – Projekt završetka autoceste":

 

1. Procjena utjecaja na okoliš i društveno-ekonomska pitanja

                Studija utjecaja na okoliš  (EIS) - dio 1                  

                Studija utjecaja na okoliš (EIS) - dio 2                   

                Studija utjecaja na okoliš (EIS) - dio 3                     

                Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš  

2. Ne-tehnički sažetak (NTS)

3. Plan angažiranja zainteresiranih strana (SEP)

4. Akcijski plan za okolišna i društveno-ekonomska pitanja (ESAP)

5. Okvir za izvlaštenje zemljišta i preseljavanje (LARF)

6. Paket sa dodatnim informacijama izrađenim po nalogu investitora (SLIP)

7. Okvirni plan upravljanja okolišnim i društveno-ekonomskim pitanjima (F-ESMP)

8. Okvirni plan upravljanja zdravljem i sigurnošću (F-HSMP)

 

Nadmetanja prema pravilima medunarodnih financijskih institucija

Dokumentacija prema zahtjevima Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) iz područja zašite okoliša i društvenih pitanja za "Projekt Vc koridor", sjeverna i južna dionica:

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj