Naslovnica
Strelica desno
Javna nabava
Strelica desno

Javni poziv za iskaz interesa

Javni poziv za iskaz interesa

Traži
16.06.2021. Rok za dostavu ponuda:

31.08.2021. 12:00

Prodaja dva stana u vlasnistvu Hrvatskih autocesta d.o.o. na adresi ulica Vijenac Franje Gotovca 8 i 11, Zagreb

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
16.06.2021. Rok za dostavu ponuda:

07.07.2021. 10:00

Usluga izvlacenja teretnih vozila i autobusa sa dionica autoceste pod nadleznoscu Hrvatskih autocesta d.o.o. u periodu od 23 (dvadesettri) mjeseca Ev. broj nabave: 01/2021-JPZII Zagreb, 16

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: 01/2021-JPZII
16.06.2021. Rok za dostavu ponuda:

07.07.2021. 11:00

Pružanje usluge uklanjanja oštećenih i napuštenih osobnih vozila na dionicama autoceste i ceste pod nadležnošću Hrvatskih autocesta d.o.o. u periodu od 2 (dvije) godine

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: 02/2021-JPZII
07.05.2021. Rok za dostavu ponuda:

01.06.2021. 15:00

OTKUP FREZANOG MATERIJALA NA AUTOCESTI A1 U KM 221+000 (TJO SVETI ROK)

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP1/21
21.10.2020. Rok za dostavu ponuda:

30.10.2020. 10:00

OTKUP AKUMULATORA I BATERIJA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP 5/20
12.10.2020. Rok za dostavu ponuda:

22.10.2020. 10:00

OTKUP METALNOG OTPADA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP4/20
25.08.2020. Rok za dostavu ponuda:

04.09.2020. 13:00

OTKUP FREZNOG MATERIJALA ZA VRIJEME SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA OD KM 32+500 DO KM 25+700 (LIJEVO), OD KM 31+000 DO KM 32+500 (DESNO), OD KM 17+500 DO KM 1+500 (LIJEVO), OD KM 15+800 DO KM 13+750 (DESNO), OD KM 12+000 DO KM 11+100 (DESNO), OD KM 10+500 DO KM 1+500 (DESNO) ČVOR VARAŽDIN I ČAKOVEC, NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP 3/20
24.08.2020. Rok za dostavu ponuda:

01.09.2020. 10:00

USLUGA OTKUPA PAPIRA I KARTONA - KLJUČNI BROJEVI OTPADA 20 01 01 (PAPIR I KARTON) I 15 01 01 (AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA)

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
01.08.2021. Rok za dostavu ponuda:

30.04.2020. 12:00

OTKUP FREZANOG MATERIJALA NA AC BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC, ZAGREBAČKA OBILAZNICA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP 2/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj