Naslovnica
Strelica desno

Novosti

JAVNO NADMETANJE - odmorište Ježevo - Črnec - sjever na A3

14.10.2020. 09:55

Javno nadmetanje za povjeravanje prava korištenja cestovnog zemljišta za gradnju i opremanje pratećih uslužnih objekata i obavljanje  pratećih djelatnosti na lokaciji odmorišta Ježevo - Črnec -  sjever, autoceste A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, dionica Rugvica - Ivanić Grad.

Javno otvaranje ponuda održat će se 28. listopada 2020. godine u 12:00 sati u prostorijama HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o., Zagreb, Širolina 4, što je ujedno i krajnji rok za dostavu ponuda… više