Naslovnica
Strelica desno

Novosti

JAVNO NADMETANJE - odmorište Pojezerje na autocesti A10 Granica BiH – čvor Ploče

07.10.2020. 10:22

Javno nadmetanje za za povjeravanje prava korištenja cestovnog zemljišta za gradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti na lokaciji odmorišta Pojezerje, autoceste A10 Granica BiH – čvor Ploče. 
Javno otvaranje ponuda održat će se 27. listopada 2020. godine u 12:00 sati u prostorijama HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o., Zagreb, Širolina 4, što je ujedno i krajnji rok za dostavu ponuda… više