Naslovnica
Strelica desno

Novosti

OGLAS - OPĆA PONUDA

21.04.2021. 11:46

U svrhu rješavanja imovinsko - pravnih odnosa radi izgradnje autoceste A11,

dionice Lekenik - Sisak (k.o. Greda)

 

Hrvatske autoceste trebaju pristupiti izgradnji autoceste Zagreb-Sisak (A11), dionice: Lekenik-Sisak, za objekt " Autocesta od km 23+812.53 do km 28+263.62, Putni prijelaz „Greda“ od km 0+000.00 do km 0+466.90, Putni prijelaz „Sela“ od km 0+000.00 do km 0+877.24, Putni prijelaz “Petrovac” od km 0+000.00 do km 0+731.12 COPK “Sisak”, Paralelni putevi 5,6,7,8,9,10,11,1“ u k.o. Greda sukladno lokacijskoj dozvoli klasa: UP/I-350-05/08-01/70, Ur.broj: 531-06-08-32 NK od 21. kolovoza 2008. godine, Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350 -05-/12-01/69, Ur.broj: 531-05-1-2-12-7-KM od 16. srpnja 2012. godine, II. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/18-01/000209, Ur.broj: 531-06-2-1-1-19-0009 od 06. svibnja 2019. godine, građevinskoj dozvoli: Klasa: UP/I-361-03/10-01/81, Ur. broj: 531-18-1-1-1467-11-23 od 31. siječnja 2011. godine, Rješenju o produljenju građevinske dozvole: Klasa:UP/I-361-03/13-1/44, Ur.broj: 531-04-1-2-1-1467-13-4 od 18. ožujka 2013. godine, Izmjeni i dopuni građevinske dozvole Klasa: UP/I-361-03/19-01/000272, Ur.broj: 531-06-3-1-1467-20-0046 od 20. svibnja 2020. godine. Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama obuhvaćenih planom izvlaštenja u svrhu izgradnje navedenog objekta, Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, su pribavile ovjereni parcelacijski elaborat izrađen od strane Zavoda za fotogrametriju d.d., Zagreb, Borongajska cesta 71, na temelju i u skladu s gore navedenom lokacijskom dozvolom, izdanom od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Sukladno članku 13. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" br.74/14, 69/17, 98/19), za izgradnju javne ceste, interes Republike Hrvatske je utvrđen temeljem članka 36. Zakona cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,  92/14 i 110/19 ).

Temeljem odredbi članaka 25. - 27. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, proveden je postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina od strane Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjeka za imovinsko –pravne poslove, te se na temelju izrađenih nalaza i mišljenja stalnih sudskih vještaka poljoprivredne struke i šumarske struke, vlasnicima/suvlasnicima nekretnina u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, objavljuje se slijedeća:

 OPĆA PONUDA

za nekretnine označene kako slijedi:  1708/2, 1709/3, 1709/6, 1709/7, 1709/8, 1710/3, 1713/3, 1713/4, 1713/5, 1714/2, 1714/3, 1717/2, 1717/3, 1718/2, 1718/3, 1723/2,  1768/3, 1768/4, 1768/5, 1769/3, 1769/4, 1769/5, 1770/3, 1770/4, 1770/5, 1771/3, 1771/4, 1771/5, 1772/3, 1772/4, 1772/5, 1773/3, 1773/4, 1773/5, 1774/3, 1774/4, 1774/5, 1775/3, 1775/4, 1775/5, 1776/3, 1776/4, 1776/5, 177/3, 1777/4, 1777/5, 1778/3, 1778/4, 1778/5, 1779/3, 1779/4, 1779/5, 1780/3, 1780/4, 1780/5, 1781/3, 1781/4, 1781/5, 1782/3, 1782/4, 1782/5,  1783/3, 1783/4, 1783/5, 1784/2, 1784/3, 1785/2, 1785/3, 1786/2, 1788/2, 1849/3, 1849/4, 1849/5, 1850/3, 1850/4, 1850/5, 1874/4, 1874/5, 1874/6, 1874/7, 1882/2, 1882/3, 1883/3, 1883/4, 1883/5, 1886/3, 1887/2, 1887/3, 1888/2, 1888/3, 1889/3, 1889/4, 1892/2, 1892/3, 1893/2, 1893/3, 1894/3, 1894/4, 1894/5, 1904/3, 1904/4, 1904/5, 1905/3, 1905/4, 1905/5, 1906/3, 1906/4, 1906/5, 1909/3, 1909/4, 1909/5, 1910/3, 1910/4, 1910/5, 1918/3, 1918/4, 1918/5, 1919/3, 1919/4, 1919/5, 1925/3, 1925/4, 1925/5, 1926/3, 1926/4, 1926/5, 1927/3, 1927/4, 1927/5, 1927/6, 1927/7, 1933/3, 1934/2, 1934/3, 1934/4, 1935/2, 1935/3, 1935/4, 1936/9, 1936/10, 1936/11, 1936/16, 1936/12, 1936/13, 1936/14, 1936/15, 1939/3, 1939/4, 1940/3, 1940/4, 1941/2, 1941/3, 1942/2, 1942/3, 1944/2, 1944/3, 1946/2, 1946/3,1947/2, 1947/3, 1948/2, 1948/3, 1949/3, 1949/4,  1950/3, 1950/4, 1951/3, 1951/4,  1952/3, 1952/4,  1953/3, 1953/4, 1954/3, 1954/4, 1955/4, 1955/5, 1956/6, 1956/7,1956/8, 1956/9,  1959/3, 1959/4, 1960/5, 1960/6, 1960/7, 1960/8, 1961/3, 1961/4, 1964/3, 1964/4,  1966/3, 1966/4, 1967/3, 1967/4, 1969/3, 1969/4, 1970/3, 1970/4,  1971/3, 1971/4, 1972/3, 1972/4, 1973/2, 1973/3, 1974/2, 1974/3, 1975/2, 1993/2, 1993/3, 1994/3, 1994/4, 1994/5, 1995/2, 1995/3, 1996/4, 1996/5, 1997/2, 1998/2, 2066/2, 2067/3, 2067/4, 2067/5, 2068/2, 2068/3,  2153/8, 2153/9, 2153/10, 2451/2, 2452/2, 2453/2, 2454/2, 2455/2, 2456/2, 

2457/3, 2457/4, 2458/2, 2459/2, 2460/2, 2460/3, 2461/3, 2461/4, 2462/3, 2462/4, 2463/3, 2463/4, 2464/2, 2464/3, 2464/4,2465/2, 2465/3, 2465/4, 2465/5, 2466/4, 2466/5, 2466/6, 2466/7, 2466/8, 2466/9, 2470/2, 2471/3, 2472/2, 2472/3, 2473/2, 2473/3, 2474/2, 2474/3, 2475/3, 2475/4, 2476/3, 2476/4, 2477/2, 2477/3, 2477/4, 2478/2, 2478/3, 2478/4, 2478/5, 2478/6, 2481/3, 2481/4, 2482/2, 2482/3, 2482/4, 2482/5, 2482/6, 2483/2, 2483/3, 2483/4, 2510/2, 2514/2, 2517/2, 2518/2, 2519/2, 2522/2, 2523/2, 2524/2, 2525/2, 2526/2, 2527/2,  2531/2, 2532/2,  2533/2, 2534/2, 2535/2, 2536/2, 2537/2, 2538/2, 2539/2, 2540/2, 2541/2, 2542/2, 2555/3, 2555/4, 2556/2, 2556/3, 2562/2, 2565/2, 2565/3, 2565/4, 2565/5, 2566/3, 2567/2, 2567/3, 2567/4, 2568/3, 2568/4, 2568/5, 2568/6, 2569/2, 2569/3, 2569/4, 2570/2, 2570/3, 2570/4, 2571/2, 2571/3, 2571/4, 2572/2, 2572/3, 2572/4, 2573/2, 2573/3, 2573/4, 2574/2, 2574/3, 2574/4, 2575/2, 2575/3, 2575/4, 2576/3, 2577/3, 2578/3, 2579/3, 2579/4, 2579/5, 2579/6, 2579/7, 2579/8, 2580/2, 2580/3, 2580/4, 2580/5, 2581/2, 2581/3, 2581/4, 2582/2, 2582/3, 2582/4, 2583/2, 2583/3, 2583/4, 2583/5, 2583/6, 2584/2, 2584/3, 2584/4, 2585/2, 2585/3, 2585/4, 2586/2, 2586/3, 2586/4, 2587/2, 2587/3, 2588/2, 2588/3, 2588/4, 2589/2, 2589/3, 2589/4, 2590/2, 2590/3, 2590/4, 2591/2, 2591/3, 2591/4, 2592/2, 2592/3, 2592/4, 2592/5, 2593/2, 2593/3, 2593/4, 2594/2, 2594/3, 2594/4, 2595/2, 2595/3, 2595/4, 2596/2, 2596/3, 2596/4, 2597/2, 2597/3, 2597/4, 2598/3, 2598/4, 2598/5, 2599/2, 2599/3, 2600/2, 2600/3, 2601/2, 2601/3, 2602/2, 2602/3, 2602/4, 2603/2, 2603/3, 2603/4, 2604/2, 2604/3, 2604/4, 2605/2, 2605/3,2606/2, 2606/3, 2606/4, 2607/2, 2607/3, 2607/4, 2608/2, 2608/3, 2609/2, 2609/3, 2609/4, 2609/5, 2610/2, 2610/3, 2610/4, 2611/2, 2611/3, 2611/4, 2613/2, 2613/3, 2613/4, 2614/2, 2614/3, 2614/4, 2615/2, 2615/3, 2615/4, 2615/5,2616/2, 2616/3, 2616/4, 2616/5, 2618/2, 2618/3, 2619/3, 2619/4, 2619/5, 2619/6, 2619/7, 2619/8, 2620/2, 2621/3, 2621/4, 2621/5, 2621/6, 2621/7, 2622/2, 2622/3, 2622/4, 2623/2, 2627/2, 2630/3, 2630/4, 2630/5, 2631/3, 2631/4, 2631/5, 2633/3, 2633/4, 2633/5, 2634/3, 2634/4, 2634/5, 2635/3, 2635/4, 2635/5, 2636/3, 2636/4, 2636/5, 2636/6, 2638/3, 2638/4, 2638/5, 2638/6, 2639/2, 2639/3, 2643/6, 2643/7, 2643/8, 2644/3, 2644/4, 2644/5, 2644/6, 2645/2, 2645/3, 2656/3, 2656/4, 2664/2, 2664/3, 2666/2, 2666/3, 2666/4, 2670/2, 2670/3, 2670/4, 2670/5, 2672/3, 2672/4, 2672/5, 2672/6,2673/3, 2673/4, 2673/5, 2673/6, 2676/5, 2676/7, 2676/9, 2676/11, 2676/6, 2676/8,2676/10, 2676/12, 2677/3, 2677/4, 2677/5, 2677/6, 2678/3, 2678/4, 2678/5, 2678/6, 2681/3, 2681/4, 2681/5, 2681/6, 2682/3, 2682/4, 2682/5, 2682/6, 2682/7, 2685/2, 2685/3, 2685/4, 2685/5, 2685/6, dio 2686/2, dio 2686/3, dio 2686/4, 2687/2, 2687/3, 2687/4, 2688/2, 2688/3, 2688/4, 2689/2, 2689/3, 2689/4, 2689/5, 2690/2, 2690/3, 2690/4, 2691/2, 2691/3, 3098/3, 3099/3, 3106/2,3107/3, 3108/3, 3108/4, 3110/3, 3110/4, 3111/2 sve u k.o. Greda kao naknadu za potpuno izvlaštenje u svrhu izgradnje AC Zagreb Sisak, dionica Lekenik – Sisak  od 23 kn/m2 do 27 kn/m2 za poljoprivredno zemljište, te pripadajuću vrijednost zatečenog biljnog nasada, te naknada za šumsko zemljište sukladno zatečenom stanju na terenu, sve ovisno o statusu zemljišta (poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište), sve utvrđeno u nalazima i mišljenjima stalnih sudskih vještaka imenovanih u provedenom postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina.

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici gore navedenih nekretnina preko kojih će se pristupiti izgradnji autoceste Zagreb-Sisak (A11), dionice: Lekenik-Sisak, za objekt " Autocesta od km 23+812.53 do km 28+263.62, Putni prijelaz „Greda“ od km 0+000.00 do km 0+466.90, Putni prijelaz „Sela“ od km 0+000.00 do km 0+877.24, Putni prijelaz “Petrovac” od km 0+000.00 do km 0+731.12 COPK “Sisak”, Paralelni putevi 5,6,7,8,9,10,11,1“ u k.o. Greda da se jave pisanim putem na adresu Hrvatske autoceste d.o.o., Sektor za pravne i zajedničke poslove, Zagreb, Širolina 4, 10 000 Zagreb s naznakom “Odgovor na ponudu”, telefaxom na broj 01/4694431 ili telefonom na broj 01/4694-444 ili 01/4694-786, 01/4694 519. Rok za prihvat ponude je 8 dana od dana objave ovog oglasa. 

S vlasnicima/suvlasnicima nekretnina koji prihvate ponudu, sklopit će se kupoprodajni ugovori, u kojem slučaju je rok isplate utvrđene naknade 30 dana od dana sklapanja istih. Ukoliko vlasnici/suvlasnici naprijed navedenih nekretnina, u navedenom roku ne odgovore pismeno na danu ponudu, Hrvatske autoceste pokrenut će, u ime i za račun Republike Hrvatske, postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.       

 

OGLAS u pdf formatu možete skinuti ovdje