Naslovnica
Strelica desno

Novosti

Veliko međunarodno priznanje Hrvatskim autocestama

31.08.2021. 16:01

Međunarodna cestovna federacija (International Road Federation) dodijelila globalnu nagradu za sigurnost cestovnog prometa Hrvatskim autocestama


ZAGREB, 31. kolovoza, 2021. - Međunarodna cestovna federacija (International Road Federation; IRF Global) uručila je danas prestižno priznanje za sigurnost u cestovnom prometu - poznato pod imenom „Pronađi način“ (“Find a Way”) Hrvatskim autocestama. 
Nagrada "Pronađi način" pokrenuta je u sklopu Desetljeća akcija Ujedinjenih naroda za sigurnost cestovnog prometa, pokrenuo  ju je inž. Abdullah Al-Mogbel, predsjednik IRF -a u znak priznanja važnosti u provođenju strategija za smanjenje ozljeda na cestama. Svake godine nagrada se dodjeljuje javnim tvrtkama za izvanrednu predanost u području sigurnosti cestovnog prometa, a koje u potpunosti utjelovljuju vrijednosti pristupa "Sigurnog sustava". 

"Cestovna mreža je zajednički prostor, a cestovne agencije imaju središnju ulogu u omogućavanju sudionicima u prometu interakciju na siguran i pozitivan način kroz mjere koje umanjuju rizik i posljedice prometnih nesreća", rekao je predsjednik i izvršni direktor IRF -a C. Patrick Sankey. “Vizija i politike koje su donijele Hrvatske autoceste d.o.o pretočile su se u sigurnije okruženje za vožnju, o čemu svjedoče poboljšane oznake na cestama, prometni znakovi, uređaji za zaštitu uz cestu i projekti sigurnosti tunela. Također su rezultirali sigurnijim uvjetima rada za izvođače cesta, kao i za bolje informirane vozače. Zajedno, ove mjere predstavljaju značajno mjerilo kvalitete za druge agencije”.

Primajući nagradu za Hrvatske autoceste, gospodin Boris Huzjan, predsjednik Uprave, istaknuo je "Velika  nam je čast što je International Road Federation  prepoznao naš dosadašnji rad, a ova nagrada potvrda  je kvalitetne politike i strategije Republike Hrvatske u upravljanju prometom na autocestama u državnom vlasništvu.  Zadaća Hrvatskih autocesta je upravljanje prometom i gospodarenje autocestama, u tome je sigurnost prometa primarni cilj. Sigurnost korisnika i svih sudionika u prometu na autocestama nema alternativu. Ova nagrada  nam je poticaj za daljnja poboljšanja i inovacije."

Sigurnost prometa na autocestama je prioritet i ključan čimbenik uspješnog obavljanja društvene funkcije HAC-a kao upravitelja najvećeg dijela autocestovne mreže u Republici Hrvatskoj. U narednom razdoblju HAC će unaprijediti razinu sigurnosti prometa kroz dva velika projekta:

•    Zamjena promjenjive prometne signalizacije, prometna signalizacija novije generacije povećat će  protočnost prometa i informiranje sudionika u prometu. Radovi se planiraju započeti tijekom 2022. godine, a završiti krajem 2024. godine.
•    Unapređenje sustava zaštitnih ograda na autocestama, novi sustavi zaštitnih ograda odnosno utjecat će na smanjenje posljedica prometnih nesreća. Radovi se planiraju započeti u 2022. godini te završiti krajem 2025. godine.

                                                                  

Globalna nagrada za sigurnost cestovnog prometa IRF -a “Pronađi način”

Dobitnici nagrade (2017.-2021.)

2021. godine
Hrvatske autoceste d.o.o (Hrvatska)

Abu Dhabi Integrated Transport Center (UAE)
(Integrirani transportni centar Abu Dhabi (UAE))

Puerto Rico Department of Transportation and Public Works (Puerto Rico)
(Sektor za promet i javne radove u Portoriku)


2020. godine
South African National Roads Agency SOC Ltd (South Africa)
Južnoafrička nacionalna agencija za ceste SOC Ltd 

2019.godine
Caminos y Puentes Federales (Mexico) 
(Savezne ceste i mostovi – Meksiko)

2018. godine
Highways England
(Cestovna agencija Engleske)

2017. godine
Korea Ministry of Land, Infrastructure and Transport 
(Korejsko ministarstvo infrastrukture i prometa)


Međunarodna cestovna federacija- International Road Federation (IRF) je globalna  neprofitna organizacija sa sjedištem u Washingtonu od 1948. godine koju podržavaju regionalni uredi u cijelom svijetu. IRF opslužuje mrežu članova javnog i privatnog sektora u više od 70 zemalja pružajući svjetske resurse znanja, usluge zagovaranja i programe stalnog obrazovanja koji zajedno nude globalno tržište najboljih praksi i sektorskih rješenja.