Naslovnica
Strelica desno

Javna nabava

Javna nabava

Traži

Datum objave:

Vrsta postupka:

03.04.2020. Rok za dostavu ponuda:

09.04.2020. 11:00

IZVANREDNI GLAVNI PREGLED GRAĐEVINA TIPA MOST (MOSTOVI, VIJADUKTI, NADVOŽNJACI, PODVOŽNJACI) NA AUTOCESTI A3 BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC I A4 ZAGREB-GORIČAN

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Kontrolni broj: J 250/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj