Naslovnica
Strelica desno

O nama

Operativni program Konkurentnost i kohezija OPKK 2014-2020

koh

Ulaganje u prometnu infrastrukturu za programsko razdoblje 2014. - 2020. godine usmjerena su na infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku ekonomiju, koja će olakšavati kretanje ljudi i roba, ne samo unutar Hrvatske, već i prema ostalim dijelovima Europe. Ulaganja će biti usmjerena i na poboljšanje dostupnosti gradova i izoliranih područja funkcionalnim regionalnim centrima te na jačanje teritorijalne kohezije.

Integracijom hrvatske prometne mreže u europsku prometnu mrežu i poboljšanjem regionalnih veza omogućit će se razvoj nacionalnog gospodarstva, poboljšati putnički i robni promet te sigurnost prometa, stvoriti  uvjete za ulaganja u nove kapacitete u području prometa i smanjiti nepovoljne utjecaje na okoliš.

Sektor prometa koji se u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija (OPKK) za 2014. - 2020. godinu nalazi unutar prioriteta 7. Povezanost i mobilnost, na raspolaganju za ostvarivanje navedenih ciljeva iz fondova EU ima 9,9 mlrd kuna, od čega 3,04 mlrd iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a 6,9 mlrd kuna iz Kohezijskog fonda (KF).

Iznos iz EFRR namijenjen je za financiranje projekata u cestovnom prometu i povećanje sigurnosti u prometu, a iznos iz KF za razvoj projekata koji će povećati stupanj korištenja i relevantnost željezničke mreže, gradsko-prigradskog i regionalnog prometa, poboljšati dostupnost naseljenih otoka stanovnicima i povezati otoke s kopnom, povećati količine teretnog prometa na unutarnjim plovnim putovima te omogućiti daljnji razvoj Zračne luke Dubrovnik.

Uz sredstva navedena za razvoj prometne infrastrukture, unutar OPKK, predviđena su znatna sredstva za korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, odnosno potporu ulaganjima u infrastrukturu mreže sljedeće generacije, za čiji je razvoj predviđeno 1,58 mlrd kuna iz EFRR-a.

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj