Naslovnica
Strelica desno

O nama

Dovršetak projekta `Ulaz u Ploče`- rekonstrukcija i izgradnja spojne ceste za luku Ploče i grad Ploče

logotip

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru OPP-a 2007. - 2013. 

Naziv projekta: Dovršetak  projekta "Ulaz u Ploče"- rekonstrukcija i izgradnja spojne ceste za luku Ploče i grad Ploče

Korisnik projekta: Hrvatske autoceste, Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb

Cilj projekta: Dovršetak koridora Vc  Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Ploče na TEN-T sveobuhvatnoj mreži i povezivanje grada i luke Ploče s autocestom A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, odnosno Jadransko–jonskim koridorom, koji je dio TEN-T osnovne mreže.

Opis projekta: Projekt ulaza u Ploče predstavlja dovršetak izgradnje Spojne ceste: Čvor Ploče (A1) - Luka Ploče, koja je izgrađena do čvora Čeveljuša, cca 350 m od ulaza u lučki kompleks. Svrha spojne ceste je povezivanje grada i luke Ploče s autocestom A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, odnosno Jadransko–jonskim koridorom, dijelom TEN-T osnovne mreže, te autocestom A10 Granica BiH – Metković (A1), koja zajedno s dionicom A1 čvor Metković - čvor Ploče i spojnom cestom Čvor Ploče (A1) – Luka Ploče predstavlja završni dio koridora Vc: Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Ploče, uvrštenog u TEN-T sveobuhvatnu mrežu. 

 

Zahvat obuhvaća:

  • nastavak izgradnje trase brze četverotračne ceste na ulazu u lučki kompleks od km 9+370,00 spojne ceste ČCP Karamatići - Luka Ploče (duljina zahvata 490,0 m),
  • odvojak do grada Ploče (spojna dvotračna cesta duljine cca 403 m) koji uključuje nadvožnjak Vranjak 1 preko željezničke pruge
  • premještanje i zaštitu postojećih instalacija, odvodnju i vodozaštitu s propustom ispod brze ceste, TK instalacije, cestovnu rasvjeta, prometnu opremu i signalizaciju, hortikulturu,
  • trokrako sjeverno križanje koje uvažava glavne smjerove u Grad Ploče (zapadni krak T križanja), odnosno Luku Ploče (južni krak T križanja), te prilaz HEP-ovim pogonima (istočni krak T križanja).

 

Sukladno Sporazumu o zajedničkoj suradnji na izgradnji spojnih cesta koji su sklopile Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste, po dovršetku ovog projekta upravljanje i održavanje predmetnih cesta bit će u nadležnosti Hrvatskih cesta.

 

Opravdanost projekta: 

Luka Ploče je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za RH, luka sveobuhvatne TEN-T mreže i paneuropskog koridora Vc, stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama (BIP) i predstavlja izlazu/ulaznu luku teretnog prometa za BiH te je od osobitog značaja za njeno gospodarstvo. 

Daljnji razvoj luke Ploče izravno ovisi o razvoju cestovne i željezničke infrastrukture na koridoru Vc. U postojećem stanju, luka Ploče povezana je s autocestovnom mrežom RH i TEN-T mrežom preko gradske cestovne mreže grada Ploča, međutim takvo postojeće rješenje ulaza u Luku Ploče ne zadovoljava potrebnu razinu uslužnosti i sigurnosti prometa, a prolaz teških vozila kroz naselje nepovoljno utječe na okoliš i kvalitetu života.

Realizacijom ovog projekta omogućit će se bolja povezanost grada i Luke Ploče na TEN-T mrežu, uklanjanje uskih grla, povećanje kapaciteta i regionalne pristupačnosti TEN-T mreži i prema ostalim državama EU.

Razdoblje provedbe: xx rujan 2015. - xx rujan 2016.

Ukupna vrijednost projekta: 64.112.884,00 kuna

Iznos sufinanciranja EU: 52.275.000,00 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni program Promet 2007. - 2013.

Izvođači radova: STRABAG AG i SKLADGRADNJA d.o.o.

Stručni nadzor: Trames Consultants d.o.o. i Ramboll Denmark A/S

Kontakt za podrobnije informacije: Ana Borošak, dig, Šefica odjela za građevinske projekte,                                                                  pripremu za EU fondove i nabavu          

 

  • Sektor za projektiranje
  • Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, Širolina 4
  • Tel: 01 4694 694, E-mail: euprojekti@hac.hr

 

mapaploce

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj