Naslovnica
Strelica desno

O nama

Struktura i vlasništvo

Vlasnik

Republika Hrvatska 100%

 

Skupština

Vlada Republike Hrvatske, koju zastupa ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković

 

Nadzorni odbor

Branimir Jerneić Predsjednik Nadzornog odbora
Email nadzorni.odbor@hac.hr
Nino Vela Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora
Email nadzorni.odbor@hac.hr
Darko Kasap Član Nadzornog odbora
Email nadzorni.odbor@hac.hr
Ladislav Turčinović Član Nadzornog odbora
Email nadzorni.odbor@hac.hr
Anđelko Kasunić Član Nadzornog odbora
Email nadzorni.odbor@hac.hr

Revizorski odbor

Nataša Munitić Predsjednica Revizorskog odbora
Email revizorski.odbor@hac.hr
Ladislav Turčinović Zamjenik Predsjednice Revizorskog odbora
Email revizorski.odbor@hac.hr
Darko Kasap Član Revizorskog odbora
Email revizorski.odbor@hac.hr
Rudi Grubišić Član Revizorskog odbora
Email revizorski.odbor@hac.hr

Uprava

dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ Predsjednik Uprave
Email predsjednik.uprave@hac.hr Phone 01 46 94 400
Stjepan Baranašić dipl.ing.građ. Član Uprave
Email clan.uprave@hac.hr Phone 01 46 94 475

Ured uprave

Snježana Ceković dipl.oec. Predstojnik Ureda Uprave
Email ured.uprave@hac.hr Phone 01 46 94 457

Sektori

Ivan Ribičić dipl.oec. Direktor Sektora za naplatu cestarine
Email direktor.naplata@hac.hr Phone 01 46 94 708
Ivica Križanić dipl.ing.stroj. Direktor Sektora za održavanje
Email direktor.odrzavanje@hac.hr Phone 01 27 89 112
Miodrag Furdin dipl.ing.građ. Direktor Sektora za investicije i EU fondove
Email direktor.investicije@hac.hr Phone 01 46 94 555
mr. Tomislav Ružić dipl.oec. Direktor Sektora za ekonomske i financijske poslove
Email direktor.financije@hac.hr Phone 01 46 94 420
Darko Bubalo mag.iur. Direktor Sektora za pravne i zajedničke poslove
Email direktor.pravni@hac.hr Phone 01 46 94 445
Silvijo Čamber dipl.ing.prom. Direktor Sektora za promet
Email direktor.promet@hac.hr Phone 01 46 94 416

Samostalni odjeli

Ivica Lončar Šef Samostalnog odjela za nabavu
Email celnik.nabava@hac.hr Phone 01 60 09 748
Mario Buljević Šef Samostalnog odjela za informatiku
Email mario.buljevic@hac.hr Phone 01 65 04 817
Darko Manestar Šef Samostalnog odjela za unutarnju kontrolu
Email celnik.kontrola@hac.hr Phone 01 46 97 331
Branka Bobanović Voditelj revizije, Samostalni odjel za unutarnju reviziju
Email celnik.revizija@hac.hr Phone 01 46 94 406
Danijela Kupres Šef Odjela za sigurnost na radu
Email danijela.kupres@hac.hr Phone 01 46 97 346

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj