Naslovnica
Strelica desno

O nama

Struktura i vlasništvo

Vlasnik

Republika Hrvatska 100%

 

Skupština

Vlada Republike Hrvatske, koju zastupa ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković

 

Nadzorni odbor

Branimir Jerneić, predsjednik Nadzornog odbora
Nino Vela, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Darko Kasap, član Nadzornog odbora
Ladislav Turčinović, član Nadzornog odbora
Anđelko Kasunić, član Nadzornog odbora

Kontakt: nadzorni.odbor@hac.hr

 

Revizorski odbor

Nataša Munitić, predsjednica Revizorskog odbora
Ladislav Turčinović, zamjenik predsjednice Revizorskog odbora
Darko Kasap, član Revizorskog odbora
Rudi Grubišić, član Revizorskog odbora

Kontakt: revizorski.odbor@hac.hr

 

Uprava

dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ., predsjednik Uprave
Stjepan Baranašić, dipl.ing.građ., član Uprave

 

Ured uprave

Snježana Ceković, dipl.oec., predstojnica Ureda Uprave

 

Direktori sektora

Darko Bubalo, mag.iur., direktor Sektora za pravne i zajedničke poslove
Miodrag Furdin, dipl.ing.građ., direktor Sektora za investicije i EU fondove
mr. Tomislav Ružić, dipl.oec., direktor Sektora za ekonomske i financijske poslove
Ivica Križanić, dipl.ing.stroj, direktor Sektora za održavanje
Ivan Ribičić, dipl.oec.,  direktor Sektora za naplatu cestarine

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj