Naslovnica
Right arrow
O nama
Right arrow

Natječaj za radno mjesto viši suradnik I

Natječaj za radno mjesto viši suradnik I

Odjel

Sektor za investicije i EU fondove

Radno mjesto

Viši suradnik I u Odjelu za instalacije i opremu

3 izvršitelj/a

Viši suradnik I u Investicijskoj jedinici za izvanredno održavanje

1 izvršitelj/a

Viši suradnik I u Samostalnom odjelu za informatiku 

1 izvršitelj/a

Vrsta radnog odnosa

Na određeno vrijeme

  Odjel za instalacije i opremu
   VIŠI SURADNIK I – 3 izvršitelja

Uvjeti:

 • 1 diplomirani inženjer elektrotehnike (završen diplomski studij prema studijskom programu „Elektrotehnika i informacijska tehnologija“, prednost imaju kandidati sa završenim smjerom Elektroenergetika)
 • 1 diplomirani inženjer elektrotehnike (završen diplomski studij prema studijskom programu „Elektrotehnika i informacijska tehnologija“, prednost imaju kandidati sa završenim smjerom Elektronika)
 • 1 diplomirani inženjer strojarstva (završen diplomski studij prema studijskom programu „Strojarstvo“, prednost imaju kandidati sa završenim Procesno energetskim smjerom)
 • radno iskustvo u trajanju od 18 mjeseci
 • odlično poznavanje rada na računalu u MS Office okruženju (Word, Excel) te u Autocad programu
 • poznavanje engleskog ili njemačkog jezika 
 • vozačka dozvola za B ktg

Vaš glavni zadatak bit će priprema projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije, kontrola i praćenje realizacije ugovora te pregled projektne dokumentacije. 

Investicijska jedinica za izvanredno održavanje
VIŠI SURADNIK I – 1 izvršitelj 
Uvjeti:

 • diplomirani inženjer strojarstva (završen diplomski studij prema studijskom programu „Strojarstvo“, prednost imaju kandidati sa završenim smjerom „Proizvodno inženjerstvo“)
 • radno iskustvo u trajanju od 18 mjeseci
 • odlično poznavanje rada na računalu u MS Office okruženju (Word, Excel) te u Autocad programu
 • poznavanje engleskog ili njemačkog jezika
 • vozačka dozvola za B ktg

Vaš glavni zadatak bit će priprema projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije, kontrola i praćenje realizacije ugovora te pregled projektne dokumentacije.

SAMOSTALNI ODJEL ZA INFORMATIKU
VIŠI SURADNIK I – 1 izvršitelj
Uvjeti:

 • diplomirani inženjer elektrotehnike – završen diplomski studij prema programu „Računarstvo“
 • radno iskustvo u trajanju od 18 mjeseci
 • odlično poznavanje rada na računalu u MS Office oruženju (Word, Excel)
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • vozačka dozvola za Btg

POZNAVANJE OSNOVA:
-    Linux i Windows operativnih sustava
-    Poslužiteljske infrastrukture, sustava za pohranu podataka, virtualizacijskih tehnologija
-    Sustava za izradu sigurnosnih kopija
-    Baza podataka
-    Mrežnih tehnologija (TCP/IP, DNS, DHCP)
-    Sigurnosnih tehnologija i sustava (firewall, VPN, PKI)
-    Serverskih hardverskih platformi

PREDNOST PRI ODABIRU:
-    Posjedovanje nekog od certifikata iz područja sistemske i/ili mrežne administracije (Microsoft, Cisco, Vmware, Linux)
-    Poznavanje virtualizacijskih tehnologija (VMware, Hyper-V)
-    Poznavanje Windows server okruženja (AD, Exchange, MSSQL)
-    Razumijevanje rada mrežne opreme
-    Posjedovanje radnog iskustva u administraciji neke od navedenih tehnologija

Vaš glavni zadatak bit će projektiranje, dokumentiranje i implementacija IT sustava, svakodnevno praćenje i nadzor rada sustava, održavanje sustava i servisa, praćenje sigurnosnih preporuka i nadogradnje u skladu s preporukama.

Tražimo kandidate odgovornog i profesionalnog odnosa prema poslu, spremne na timski rad i kontinuirano učenje i usavršavanje. Ukoliko ste u nekom od navedenih radnih mjesta prepoznali mogućnost razvoja karijere u skladu s Vašim profesionalnim interesima i ambicijama, a udovoljavate navedenim uvjetima, pridružite se našem timu. Nudimo rad na zanimljivim projektima, ugodnu radnu okolinu, mogućnost razvoja u timu stručnjaka te kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Zainteresirani kandidati prijave na Natječaj dostavljaju isključivo na obrascu „Prijavni upitnik“. U prijavnom upitniku obavezno se navodi ime i prezime kandidata, adresa stanovanja, broj mobitela, e-adresa te podatci o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja. Prijavni upitnik je sastavni dio ovog Natječaja te se nalazi na web stranici Društva www.hac.hr . Obrazac je potrebno vlastoručno potpisati.

Između kandidata koji zadovoljavaju tražene uvjete izvršit će se selekcijski postupak testiranjem. Testiranje se sastoji od provjere stručnog znanja, poznavanja stranog jezika te rada na računalu.

Prednost će pod istim uvjetima imati kandidati koji budu imali veći broj bodova ostvaren prilikom testiranja.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Napomena: Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kandidati su dužni uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze propisane člankom 103. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Na oglašenim radnim mjestima pod istim uvjetima mogu biti zaposlene osobe neovisno o spolu.

Isključivo će se razmatrati prijave dostavljene na obrascu „prijavni upitnik“, zaprimljene do 21. listopada 2020. na adresi: Hrvatske autoceste d.o.o., Odjel za ljudske potencijale, Širolina 4, 10000 Zagreb, ili zaprimljene u istom roku u elektronskom obliku na e-mail adresi: ljudski.potencijali@hac.hr s naznakom „za natječaj za zapošljavanje za radno mjesto viši suradnik I“. Neće se razmatrati prijave koje ne sadrže podatke o ispunjavanju traženih uvjeta te prijave koje nisu dostavljene u roku.

Izabrani kandidati bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostave sljedeću dokumentaciju sukladno prijavnom upitniku: presliku diplome, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO te uvjerenje o kaznenom postupku. Smatrat će se da su kandidati,  koji ne dostave relevantnu dokumentaciju u traženom roku, odustali od sklapanja ugovora o radu.

Ako izabrani kandidat odustane od sklapanja ugovora o radu, zvat će se prvi sljedeći kandidat s rang liste.

Ugovori o radu će se sklopiti na određeno vrijeme dok traje poslovna potreba, uz probni rad u trajanju od 5 mjeseci.

Osobni podatci kandidata obrađivat će se u svrhu obrade prijave na ovaj natječaj za posao, i to sukladno članku 6. st. 1(b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Obrada osobnih podataka nužna je za postupak prijave na natječaj za posao te u slučaju da kandidati ne žele dati osobne podatke, nećemo biti u mogućnosti obraditi takvu prijavu. Podaci će biti čuvani toliko dugo koliko je potrebno da se prijava obradi i provede selekcijski postupak te će nakon završetka natječaja biti brisani ili uništeni, uz iznimku ako je mjerodavnim pravom propisano da se podaci moraju čuvati sukladno pravnim obvezama.

Hrvatske autoceste d.o.o. neće kandidate osobno izvještavati o rezultatima odabira, osim onih koje smo prema posebnim propisima obvezni obavijestiti. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web stranici na adresi: www.hac.hr.

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj