Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

Cjenik

Ulaz: Čepin

Cestarina IA Cestarina I Cestarina II Cestarina III Cestarina IV
IA I II III IV
Zagreb istok 71 118 178 266 392
Ivanić Grad 64 106 160 239 353
Križ 61 101 153 229 338
Popovača 57 95 143 214 317
Kutina 52 86 130 195 289
Lipovljani 48 79 120 179 266
Novska 46 76 115 172 255
Okučani 39 64 97 145 215
Nova Gradiška 35 57 86 128 190
Lužani 28 46 70 104 154
Sl. Brod zapad 22 36 55 81 120
Sl. Brod istok 19 31 47 70 103
ČCP Svilaj 14 22 34 52 76
Đakovo 7 11 17 26 38
Osijek 2 4 7 9 14
Velika Kopanica 15 25 38 57 84
Babina Greda 19 31 47 71 104
Županja 23 37 56 84 124
Spačva 28 45 69 103 151
Lipovac 32 52 80 120 175
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om

Skupine vozila

Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:

 • Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
 • Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
 • a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg 
  b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
  c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
  c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj