Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

Cjenik

Ulaz: Novska

Cestarina IA Cestarina I Cestarina II Cestarina III Cestarina IV
IA I II III IV
Zagreb istok 25 42 63 94 137
Ivanić Grad 18 30 45 67 98
Križ 15 25 38 57 83
Popovača 11 19 28 42 62
Kutina 6 10 15 23 34
Lipovljani 2 3 5 7 11
Okučani 7 12 18 27 40
Nova Gradiška 11 19 29 44 65
Lužani 18 30 45 68 101
Sl. Brod zapad 24 40 60 91 135
Sl. Brod istok 27 45 68 102 152
ČCP Svilaj 34 56 84 126 188
Đakovo 39 65 98 146 217
Čepin 46 76 115 172 255
Osijek 48 80 122 181 269
Velika Kopanica 35 59 88 132 196
Babina Greda 39 65 97 146 216
Županja 43 71 106 159 236
Spačva 48 79 119 178 263
Lipovac 52 86 130 195 287
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om

Skupine vozila

Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:

 • Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
 • Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
 • a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg 
  b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
  c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
  c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj