Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

Cjenik

Ulaz: Lužani

Cestarina IA Cestarina I Cestarina II Cestarina III Cestarina IV
IA I II III IV
Zagreb istok 43 72 108 162 238
Ivanić Grad 36 60 90 135 199
Križ 33 55 83 125 184
Popovača 29 49 73 110 163
Kutina 24 40 60 91 135
Lipovljani 20 33 50 75 112
Novska 18 30 45 68 101
Okučani 11 18 27 41 61
Nova Gradiška 7 11 16 24 36
Sl. Brod zapad 6 10 15 23 34
Sl. Brod istok 9 15 23 34 51
ČCP Svilaj 16 26 39 58 87
Đakovo 21 35 53 78 116
Čepin 28 46 70 104 154
Osijek 30 50 77 113 168
Velika Kopanica 17 29 43 64 95
Babina Greda 21 35 52 78 115
Županja 25 41 61 91 135
Spačva 30 49 74 110 162
Lipovac 34 56 85 127 186
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om

Skupine vozila

Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:

 • Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
 • Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
 • a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg 
  b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
  c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
  c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj