Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

Cjenik

Ulaz: Đakovo

Cestarina IA Cestarina I Cestarina II Cestarina III Cestarina IV
IA I II III IV
Zagreb istok 64 107 161 240 354
Ivanić Grad 57 95 143 213 315
Križ 54 90 136 203 300
Popovača 50 84 126 188 279
Kutina 45 75 113 169 251
Lipovljani 41 68 103 153 228
Novska 39 65 98 146 217
Okučani 32 53 80 119 177
Nova Gradiška 28 46 69 102 152
Lužani 21 35 53 78 116
Sl. Brod zapad 15 25 38 55 82
Sl. Brod istok 12 20 30 44 65
ČCP Svilaj 7 11 17 26 38
Čepin 7 11 17 26 38
Osijek 9 15 24 35 52
Velika Kopanica 8 14 21 31 46
Babina Greda 12 20 30 45 66
Županja 16 26 39 58 86
Spačva 21 34 52 77 113
Lipovac 25 41 63 94 137
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om

Skupine vozila

Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:

 • Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
 • Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
 • a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg 
  b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
  c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
  c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj