Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

Cjenik

Ulaz: Osijek

Cestarina IA Cestarina I Cestarina II Cestarina III Cestarina IV
IA I II III IV
Zagreb istok 73 122 185 275 406
Ivanić Grad 66 110 167 248 367
Križ 63 105 160 238 352
Popovača 59 99 150 223 331
Kutina 54 90 137 204 303
Lipovljani 50 83 127 188 280
Novska 48 80 122 181 269
Okučani 41 68 104 154 229
Nova Gradiška 37 61 93 137 204
Lužani 30 50 77 113 168
Sl. Brod zapad 24 40 62 90 134
Sl. Brod istok 21 35 54 79 117
ČCP Svilaj 16 26 41 61 90
Đakovo 9 15 24 35 52
Čepin 2 4 7 9 14
Velika Kopanica 17 29 45 66 98
Babina Greda 21 35 54 80 118
Županja 25 41 63 93 138
Spačva 30 49 76 112 165
Lipovac 34 56 87 129 189
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om

Skupine vozila

Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:

 • Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
 • Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
 • a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg 
  b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
  c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
  c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj