Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

Cjenik

Ulaz: Spačva

Cestarina IA Cestarina I Cestarina II Cestarina III Cestarina IV
IA I II III IV
Zagreb istok 73 121 182 272 400
Ivanić Grad 66 109 164 245 361
Križ 63 104 157 235 346
Popovača 59 98 147 220 325
Kutina 54 89 134 201 297
Lipovljani 50 82 124 185 274
Novska 48 79 119 178 263
Okučani 41 67 101 151 223
Nova Gradiška 37 60 90 134 198
Lužani 30 49 74 110 162
Sl. Brod zapad 24 39 59 87 128
Sl. Brod istok 21 34 51 76 111
ČCP Svilaj 16 25 38 57 83
Đakovo 21 34 52 77 113
Čepin 28 45 69 103 151
Osijek 30 49 76 112 165
Velika Kopanica 13 20 31 46 67
Babina Greda 9 14 22 32 47
Županja 5 8 13 19 27
Lipovac 4 7 11 17 24
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om

Skupine vozila

Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:

 • Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
 • Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
 • a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg 
  b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
  c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
 • a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
  c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj